Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ և դիտարկումներ «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ և դիտարկումներ «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ

Առաջարկություններ և դիտարկումներ «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ
Ամսաթիվ՝ 01.11.2017