Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ԹԻՀԿ առաջարկները «Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
Հրապարակումներ

ԹԻՀԿ առաջարկները «Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

ԹԻՀԿ առաջարկները «Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
Ամսաթիվ՝ 01.11.2017
Ոլորտ(ներ)՝ կամավորական գործունեություն և կամավոր աշխատանք
Նկարագրություն` «Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ ԹԻՀԿ-ն երեք անգամ ներկայացրել է առաջարկությունների փաթեթ, որից  ընդունվել է 12 առաջարկ,  մասնակի ընդունվել է 1 առաջարկ, չի ընդունվել կամ ի գիտություն է ընդունվել 7 առաջարկ։ Այդուհանդերձ, որոշ սկզբունքային հարցեր՝ շտեմարան, հաշվառման մատյան, մնացել են նախագծում։