Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Պետական գնումների համակարգի 2016-2017 թթ. մոնիտորինգի արդյունքները
Հրապարակումներ

Պետական գնումների համակարգի 2016-2017 թթ. մոնիտորինգի արդյունքները

Պետական գնումների համակարգի 2016-2017 թթ. մոնիտորինգի արդյունքները
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Տարեթիվ՝ 2017
Ոլորտ(ներ)՝ պետական գնումներ
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան