Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Գյումրիում արտաքին լուսավորության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց
Հրապարակումներ

Գյումրիում արտաքին լուսավորության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց

Գյումրիում արտաքին լուսավորության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց
Հեղինակ(ներ)՝ «Կոմպասս» գիտահետազոտական, խորհրդատվական և կրթական կենտրոն ՀԿ, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ի՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրով տրված «Հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մասնակցային մոնիտորինգ և սոցիալական հաշվետվողականության խթանում» ենթադրամաշնորհի շրջանակներում
Տարեթիվ՝ 2017
Ոլորտ(ներ)՝ կոռուպցիոն ռիսկեր կոմունալ ծառայություններում
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն