Գլխավոր էջ Հրապարակումներ «Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի և Կրծքի կաթի փոխարինիչների վաճառահանման միջազգային օրենսգրքի մոնիտորինգի արդյունքների զեկույց
Հրապարակումներ

«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի և Կրծքի կաթի փոխարինիչների վաճառահանման միջազգային օրենսգրքի մոնիտորինգի արդյունքների զեկույց

«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի և Կրծքի կաթի փոխարինիչների վաճառահանման միջազգային օրենսգրքի մոնիտորինգի արդյունքների զեկույց
Հեղինակ(ներ)՝ «Վստահություն» առողջապահական ՀԿ, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ի՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրով տրված «Հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մասնակցային մոնիտորինգ և սոցիալական հաշվետվողականության խթանում» ենթադրամաշնորհի շրջանակներում
Տարեթիվ՝ 2017
Ոլորտ(ներ)՝ առողջապահություն
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն   
Confidence report_final 31 03 20 (PDF, 3832 ԿԲ Confidence report_final 31 03 20 (PDF, 3832 ԿԲ)
Այս ֆայլը բեռնվել է 111 անգամ