Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի և թափանցիկության մոնիտորինգի զեկույց
Հրապարակումներ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի և թափանցիկության մոնիտորինգի զեկույց

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի և թափանցիկության մոնիտորինգի զեկույց
Հեղինակ(ներ)՝ «ԼոգոՍ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ի՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրով տրված «Հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մասնակցային մոնիտորինգ և սոցիալական հաշվետվողականության խթանում» ենթադրամաշնորհի շրջանակներում
Տարեթիվ՝ 2017
Ոլորտ(ներ)՝ կոռուպցիոն ռիսկերը առողջապահության ոլորտում
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն   
Logos monitoring report_Final 03 03 2017 (PDF, 1575 ԿԲ Logos monitoring report_Final 03 03 2017 (PDF, 1575 ԿԲ)
Այս ֆայլը բեռնվել է 50 անգամ