Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդանոցային բժշկական օգնություն. պետպատվերով տրամադրվող բուժօգնություն ստացողների շրջանակը ենթակա է վերանայման
Հրապարակումներ

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդանոցային բժշկական օգնություն. պետպատվերով տրամադրվող բուժօգնություն ստացողների շրջանակը ենթակա է վերանայման

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդանոցային բժշկական օգնություն.  պետպատվերով տրամադրվող բուժօգնություն ստացողների շրջանակը ենթակա է վերանայման
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակառուպցիոն կենտրոն, Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակում
Տարեթիվ՝ 2016
Ոլորտ(ներ)՝ կոռուպցիան առողջապահության ոլորտում
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն