Գլխավոր էջ Հրապարակումներ public participation

Հրապարակումներ

Երևանի ավագանու 2013 թ. մայիսի 5-ի ընտրությունների դիտորդական առաքելության հաշվետվություն

Երևանի ավագանու 2013 թ. մայիսի 5-ի ընտրությունների դիտորդական առաքելության հաշվետվություն

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Ժողովրդավարության զարգացման ազգային հիմնադրամ, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ - Հայաստան

«Կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում» 2007թ. հեռախոսային հարցում

«Կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում» 2007թ. հեռախոսային հարցում

Տարեթիվ` 2007
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ-Հայաստան

«Կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում» 2005թ. հեռախոսային հարցում

«Կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում» 2005թ. հեռախոսային հարցում

Տարեթիվ` 2006
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր, Քաունթերփարթ Ինթրնեշնլ-Հայաստան

2006թ. կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում

2006թ. կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում

Տարեթիվ` 2006
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը Հայաստանում

«Հակակոռուպցիոն տեղեկատվական կենտրոն» և «Թափանցիկության և մասնակցության խթանումը տեղական ինքնակառավարման մակարդակում» ծրագրերի հաշվետվություն

«Հակակոռուպցիոն տեղեկատվական կենտրոն» և «Թափանցիկության և մասնակցության խթանումը տեղական ինքնակառավարման մակարդակում» ծրագրերի հաշվետվություն

Տարեթիվ` 2005
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալություն և ԱՄՆ դեսպանատուն Հայաստանում

Հայաստանում կոռուպցիայի տարածվածության և դրսևորման գնահատումը. Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն

Հայաստանում կոռուպցիայի տարածվածության և դրսևորման գնահատումը. Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն

Տարեթիվ` 2002
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ ու ԱՄՆ ՄԶԳ առաքելություն Հայաստանում