Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ԹԻՀԿ հրապարակումներ

ԹԻՀԿ հրապարակումներ

ՀՄՀ - Հայաստանի գնումների մոնիտորինգի հաշվետվություն

ՀՄՀ - Հայաստանի գնումների մոնիտորինգի հաշվետվություն

Տարեթիվ` 2007
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի Հայաստանի մասնաճյուղ

«Կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում» 2005թ. հեռախոսային հարցում

«Կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում» 2005թ. հեռախոսային հարցում

Տարեթիվ` 2006
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր, Քաունթերփարթ Ինթրնեշնլ-Հայաստան

Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը Հայաստանում

Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը Հայաստանում

Տարեթիվ` 2006
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր, Քաունթերփարթ Ինթրնեշնլ-Հայաստան

2006թ. կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում

2006թ. կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում

Տարեթիվ` 2006
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը Հայաստանում

Տարածաշրջանային տեղեկատու «Առևտրի խթանումը Հարավային Կովկասում» 2005թ. մարտ

Տարածաշրջանային տեղեկատու «Առևտրի խթանումը Հարավային Կովկասում» 2005թ. մարտ

Տարեթիվ` 2005
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրասիա հիմնադրամի "Համագործակցություն Հարավային Կովկասում" ծրագիր

Տարածաշրջանային տեղեկատու «Առևտրի խթանումը Հարավային Կովկասում» 2005թ. հուլիս

Տարածաշրջանային տեղեկատու «Առևտրի խթանումը Հարավային Կովկասում» 2005թ. հուլիս

Տարեթիվ` 2005
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրասիա հիմնադրամի "Համագործակցություն Հարավային Կովկասում" ծրագիր

Քաղաքաշինությանն առնչվող տեղեկատվության մատչելիությունը և հասարակության մասնակցությունը Երևան քաղաքում

Քաղաքաշինությանն առնչվող տեղեկատվության մատչելիությունը և հասարակության մասնակցությունը Երևան քաղաքում

Տարեթիվ` 2005
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Թրանսփարենսի Ինթրնեշնլի քարտուղարություն Բեռլինում

«Հակակոռուպցիոն տեղեկատվական կենտրոն» և «Թափանցիկության և մասնակցության խթանումը տեղական ինքնակառավարման մակարդակում» ծրագրերի հաշվետվություն

«Հակակոռուպցիոն տեղեկատվական կենտրոն» և «Թափանցիկության և մասնակցության խթանումը տեղական ինքնակառավարման մակարդակում» ծրագրերի հաշվետվություն

Տարեթիվ` 2005
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալություն և ԱՄՆ դեսպանատուն Հայաստանում


Մաքուր պահենք մեր քաղաքը

Մաքուր պահենք մեր քաղաքը

Տարեթիվ` 2005
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ դեսպանատուն, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալություն