Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ԹԻՀԿ հրապարակումներ

ԹԻՀԿ հրապարակումներ

Գնումների ուղեցույց գործարարների համար

Գնումների ուղեցույց գործարարների համար

Տարեթիվ` 2010
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտի Մարդու իրավունքների և կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետության պետական գնումների համակարգի 2008-2009 թվականների գործունեության մոնիտորինգ

Հայաստանի Հանրապետության պետական գնումների համակարգի 2008-2009 թվականների գործունեության մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2010
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտի Մարդու իրավունքների և կառավարման դրամաշնորհային ծրա•իր

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն. Հայաստանի հակակոռուպցիոն պարտավորությունների մոնիտորինգ

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն. Հայաստանի հակակոռուպցիոն պարտավորությունների մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2010
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն, Բեռլին/ Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարություն

Դեպի օրինավոր ընդերքօգտագործում

Դեպի օրինավոր ընդերքօգտագործում

Տարեթիվ` 2010
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Մարշալի գերմանական ֆոնդի «Տարածաշրջանային համագործակցության սևծովյան հիմնադրամ» ծրագիր

Նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման մոնիտորինգՈւսուցողական ձեռնարկ հասարակական կազմակերպությունների համար

Նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման մոնիտորինգՈւսուցողական ձեռնարկ հասարակական կազմակերպությունների համար

Տարեթիվ` 2009
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ ծրագիր` իրականացվող Այ Էֆ Ի Էս (Ընտրական համակարգերի միջազգային հիմնադրամ) կազմակերպության կողմից

2007 և 2008 թվականների Հայաստանում անցկացված ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ֆինանսական մոնիտորինգ

2007 և 2008 թվականների Հայաստանում անցկացված ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ֆինանսական մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2009
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտի Մարդու իրավունքների ոլորտի կառավարում, Այ Էֆ Ի Էս/ ԱՄՆ ՄԶ

2007թ. խորհրդարանական ընտրությունների խախտումների վերաբերյալ հեռախոսային հարցման արդյունքներ

2007թ. խորհրդարանական ընտրությունների խախտումների վերաբերյալ հեռախոսային հարցման արդյունքներ

Տարեթիվ` 2007
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ-Հայաստան

«Կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում» 2007թ. հեռախոսային հարցում

«Կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում» 2007թ. հեռախոսային հարցում

Տարեթիվ` 2007
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ-Հայաստան

ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության (դպրոցի) խորհուրդ. ուղեցույց դպրոցի խորհրդի անդամի համար

ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության (դպրոցի) խորհուրդ. ուղեցույց դպրոցի խորհրդի անդամի համար

Տարեթիվ` 2007
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Օքսֆամ Մեծ Բրիտանիա հայաստանյան գրասենյակ, Օքսֆամ Նիդեռլանդներ (Նովիբ)

Հայաստանում հանրային գնումների համակարգի պատկերումը

Հայաստանում հանրային գնումների համակարգի պատկերումը

Տարեթիվ` 2007
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի Հայաստանի մասնաճյուղ