Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ԹԻՀԿ հրապարակումներ

ԹԻՀԿ հրապարակումներ

Պետական գնումների մոնիտորինգային հաշվետվություն 2014-2015թթ.

Պետական գնումների մոնիտորինգային հաշվետվություն 2014-2015թթ.

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Հայաստանի օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում 2014

Հայաստանի օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում 2014

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական Միություն, Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն


Օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում

Օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման նախարարություն, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն

Հայաստանի պաշտպանության հաստատություններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Հայաստանի պաշտպանության հաստատություններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ –Հայաստան, ԱՄՆ ՄԶԳ

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. Մաս 1-ի անգլերեն թարգմանություն

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. Մաս 1-ի անգլերեն թարգմանություն

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան, Համաշխարհային բանկ` թարգմանության մասով

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (Մաս 1)

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (Մաս 1)

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան, Համաշխարհային բանկ` թարգմանության մասով

Հայաստանի Հանրապետության 2012-2013 թթ. ընտրությունների էլեկտրոնային մոնիթորինգ

Հայաստանի Հանրապետության 2012-2013 թթ. ընտրությունների էլեկտրոնային մոնիթորինգ

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ

ՀՀ կառավարության կողմից ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի դրույթների կիրառման վերաբերյալ քաղաքացիական հասարակության զեկույց

ՀՀ կառավարության կողմից ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի դրույթների կիրառման վերաբերյալ քաղաքացիական հասարակության զեկույց

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման նախարարություն

«Աշխատանքային և հարկային ոլորտների վերահսկողական մարմինների գործունեության ուսումնասիրության արդյունքներ» զեկույց

«Աշխատանքային և հարկային ոլորտների վերահսկողական մարմինների գործունեության ուսումնասիրության արդյունքներ» զեկույց

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության հիմնադրամներ  - Հայաստան