Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ԹԻՀԿ հրապարակումներ

ԹԻՀԿ հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային գնումների բողոքարկման համակարգի վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային գնումների բողոքարկման համակարգի վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

«Աշխատանքային և հարկային ոլորտների վերահսկողական մարմինների գործունեության ուսումնասիրության արդյունքներ» զեկույց

«Աշխատանքային և հարկային ոլորտների վերահսկողական մարմինների գործունեության ուսումնասիրության արդյունքներ» զեկույց

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության հիմնադրամներ  - Հայաստան

ՀՀ կառավարության կողմից ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի դրույթների կիրառման վերաբերյալ քաղաքացիական հասարակության զեկույց

ՀՀ կառավարության կողմից ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի դրույթների կիրառման վերաբերյալ քաղաքացիական հասարակության զեկույց

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման նախարարություն

Հեռախոսային հարցում 2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների  վերաբերյալ

Հեռախոսային հարցում 2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ

Տարեթիվ` 2012
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտ-Բուդապեշտ

Տեղեկատվության ազատությունը հարավկովկասյան երկրներում

Տեղեկատվության ազատությունը հարավկովկասյան երկրներում

Տարեթիվ` 2012
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Չեխիայի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարություն, Transition աջակցության ծրագիր

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն. Հայաստանի հակակոռուպցիոն պարտավորությունների 2010 թ. մոնիտորինգ

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն. Հայաստանի հակակոռուպցիոն պարտավորությունների 2010 թ. մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2011
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն, Բեռլին/ Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարություն

Պաշտպանե՛ք առողջ միջավայրում ապրելու Ձեր իրավունքը

Պաշտպանե՛ք առողջ միջավայրում ապրելու Ձեր իրավունքը

Տարեթիվ` 2011
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ

Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը

Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը

Տարեթիվ` 2011
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Լիտվայի մասնաճյուղ, Ժողովրդավարության զարգացման ազգային հիմնադրամ

Գնումների ուղեցույց գործարարների համար

Գնումների ուղեցույց գործարարների համար

Տարեթիվ` 2010
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտի Մարդու իրավունքների և կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետության պետական գնումների համակարգի 2008-2009 թվականների գործունեության մոնիտորինգ

Հայաստանի Հանրապետության պետական գնումների համակարգի 2008-2009 թվականների գործունեության մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2010
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտի Մարդու իրավունքների և կառավարման դրամաշնորհային ծրա•իր