Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ԹԻՀԿ հրապարակումներ

ԹԻՀԿ հրապարակումներ

Հայաստանի պաշտպանության հաստատություններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Հայաստանի պաշտպանության հաստատություններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ –Հայաստան, ԱՄՆ ՄԶԳ

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. Մաս 1-ի անգլերեն թարգմանություն

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. Մաս 1-ի անգլերեն թարգմանություն

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան, Համաշխարհային բանկ` թարգմանության մասով

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (Մաս 1)

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (Մաս 1)

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան, Համաշխարհային բանկ` թարգմանության մասով

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (Մաս 2)

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (Մաս 2)

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Հայաստանի Հանրապետության 2012-2013 թթ. ընտրությունների էլեկտրոնային մոնիթորինգ

Հայաստանի Հանրապետության 2012-2013 թթ. ընտրությունների էլեկտրոնային մոնիթորինգ

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ

Օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում

Օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման նախարարություն, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն

Շրջանակային համաձայնագրերի ուսումնասիրության վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Շրջանակային համաձայնագրերի ուսումնասիրության վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Պետական գնումների համակագի որոշ հիմնական բաղադրիչների մոնիտորինգի վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Պետական գնումների համակագի որոշ հիմնական բաղադրիչների մոնիտորինգի վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ անձից հանրային գնումների վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ անձից հանրային գնումների վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հանրային գնումների վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հանրային գնումների վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան