Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ԹԻՀԿ հրապարակումներ

ԹԻՀԿ հրապարակումներ

2015 թ. Կոռուպցիոն իրավիճակը Հայաստանում և դրա դեմ պայքարը

2015 թ. Կոռուպցիոն իրավիճակը Հայաստանում և դրա դեմ պայքարը

Տարեթիվ` 2016
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության   

Պետական գնումների մոնիտորինգի հաշվետվություն 2015-2016թթ.

Պետական գնումների մոնիտորինգի հաշվետվություն 2015-2016թթ.

Տարեթիվ` 2016
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

ՀՀ զինծառայողների ընտրական իրավունքի իրացման խնդիրներ

ՀՀ զինծառայողների ընտրական իրավունքի իրացման խնդիրներ

Տարեթիվ` 2016
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Մեծ Բրիտանիայի դեսպանություն, Երևան

ՀՀ պաշտպանության ոլորտի ակտիվների օտարման գործընթացներում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

ՀՀ պաշտպանության ոլորտի ակտիվների օտարման գործընթացներում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Տարեթիվ` 2016
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Մեծ Բրիտանիայի դեսպանություն, Երևան

ՀՀ Պաշտպանության ոլորտի գնումների գործընթացներում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

ՀՀ Պաշտպանության ոլորտի գնումների գործընթացներում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Տարեթիվ` 2016
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Մեծ Բրիտանիայի դեսպանություն, Երևան

2015թ. սահմանադրական հանրաքվեի ընտրական թվերի էլեկտրոնային մոնիտորինգ

2015թ. սահմանադրական հանրաքվեի ընտրական թվերի էլեկտրոնային մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2016
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակություն հիմնադրամներ Հայաստան

Պետական գնումների մոնիտորինգային հաշվետվություն 2014-2015թթ.

Պետական գնումների մոնիտորինգային հաշվետվություն 2014-2015թթ.

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Հայաստանի օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում 2014

Հայաստանի օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում 2014

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական Միություն, Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն

Հայաստանի պաշտպանության հաստատություններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Հայաստանի պաշտպանության հաստատություններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ –Հայաստան, ԱՄՆ ՄԶԳ

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. Մաս 1-ի անգլերեն թարգմանություն

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. Մաս 1-ի անգլերեն թարգմանություն

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան, Համաշխարհային բանկ` թարգմանության մասով