Արդյունքներ Հրապարակումներ Հետազոտական զեկույցներ

Հայաստանի պաշտպանության համակարգի հակակոռուպցիոն համաթիվ 2015

Հեղինակներ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի Պաշտպանության և անվտանգության ծրագիր, թարգմանությունը և հրապարակումը՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակառուպցիոն կենտրոնի

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: