Արդյունքներ Հրապարակումներ Հետազոտական զեկույցներ

Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն

Հեղինակներ

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն, Կովկասի բնապահպանական ՀԿ-ների ցանց (ԿԲՀԿՑ) և Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն (ԹԻՀԿ)

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: