Արդյունքներ Հրապարակումներ Հետազոտական զեկույցներ

Մասնակցային կառավարման համաթիվը ՀՀ պետական կառավարման մարմինների քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացներում

Շնորհատուներ

Եվրոպական միություն

Նկարագրություն

Մասնակցային կառավարման համաթվի խնդիրն է չափել ՀՀ օրենսդրությամբ նախարարություններին վերապահված ոլորտներում հանրային քաղաքականության թափանցիկության և հաշվետվողականության աստիճանը՝ հիմք ընդունելով հանրային մասնակցության ԵԽ ուղեցույցով սահմանված մակարդակները, այն է՝ տեղեկատվության տրամադրումը, խորհրդակցությունը, համագործակցությունը և ակտիվ ներգրավումը։

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: