Արդյունքներ Հրապարակումներ Կարծիքներ և առաջարկություններ

Դիտարկումներ «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերի վերաբերյալ

Հեղինակներ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցին կենտրոն

Նկարագրություն

ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել և 17․12․2020թ․ ՀՀ կառավարության կողմից հավանության է արժանացել ու ՀՀ Ազգային Ժողով ուղարկվել «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը և հարակից օրենքների նախագծերը, որոնց վերաբերյալ ԹԻՀԿը ներկայացրել է մի շարք նկատառումներ և դիտարկումներ։

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: