Արդյունքներ Հրապարակումներ Հետազոտական զեկույցներ

Քաղաքացիական հասարակության միջավայրի գնահատում Արևելյան գործընկերության երկրներում․ Հայաստանի զարգացումները

Հեղինակներ

Անուշ Հակոբյան, Տաթևիկ Մարգարյան (Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն)

Նկարագրություն

Այս հրապարակումը լրացնում է «ՔՀԿ չափիչ» 2019 թվականի զեկույցի տվյալները՝ ներկայացնելով ՔՀԿ-ների միջավայրի ուսումնասիրման թարմացված արդյունքները 2019 թվականի հոկտեմբեր – 2020 թվականի հուլիս ժամանակահատվածի համար: «ՔՀԿ չափիչը» Արևելյան գործընկերության երկրներում քաղաքացիական հասարակության միջավայրը գնահատելու գործիք է: «ՔՀԿ չափիչը» մշակվել է Եվրամիության կողմից: Հայաստանում ծրագրի գործընկերը «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնն է (ԹԻՀԿ): Այս զեկույցը մշակվել է իրավական ակտերի, վերջերս իրականացված հետազոտությունների և այլ նյութերի վերլուծության, ինչպես նաև փորձագիտական հարցազրույցների և խորհրդակցությունների միջոցով: Զեկույցն արտացոլում է «ՔՀԿ չափիչի» 10 ոլորտների առանցքային զարգացումները և առաջարկություններ ներկայացնում ՔՀԿ միջավայրի բարելավման առաջնահերթությունների վերաբերյալ:

"Քաղաքացիական հասարակության միջավայրի գնահատման" (ՔՀԿ չափիչ) 2019 թվականի հայաստանյան զեկույցին կարող եք ծանոթանալ https://transparency.am/en/publications/view/296 հղումով

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: