Արդյունքներ Հրապարակումներ Հետազոտական զեկույցներ

"Թրանսփարենսի Ինթրնեշնլի" տեղեկագիր-ձեռնարկի առանձին գլուխների թարգմանություն և տեղայնացում

Հեղինակներ

ՏԶԿ/ԹԻ - Հայաստան

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: