Արդյունքներ Հրապարակումներ Հետազոտական զեկույցներ

Կայուն զարգացման նպատակ 16. իրականացման առաջընթացը Հայաստանում 2018թ.

Հեղինակներ

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի՝ «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» կազմակերպության մեթոդաբանությամբ կատարված ուսումնասիրության արդյունքում

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: