Արդյունքներ Հրապարակումներ Հետազոտական զեկույցներ

Կոռուպցիան որպես պետական կառավարման հմտություն. կոռուպցիոն գործելակերպը որպես արտաքին քաղաքականության գործիք

Հեղինակներ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ համաշխարհային կազմակերպության «Պաշտպանություն և անվտանգություն» ծրագիր

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: