Արդյունքներ Հրապարակումներ Հետազոտական զեկույցներ

Ընդերքօգտագործման իրավունքի տրման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Հեղինակներ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն Բեռլինում Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ կազմակերպության քարտուղարության և Ավստրալիայում Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ մասնաճյուղի հետ համագործակցությամբ «Հանքարդյունաբերություն հանուն կայուն զարգացման» ծրագրի շրջանակում

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: