Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր public assets, public finance

Դրամաշնորհային ծրագրեր

ՀՀ հանրային գնումների մոնիտորինգ 2016-2017 թթ.

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության ձևավորմանն ու իրականացմանը Հայաստանում՝ խթանելով հանրային ֆինանսների թափանցիկ ու հաշվետու կառավարումը: Դրան կարելի է հասնել ՀՀ հանրային գնումների վերաբերյալ օրենսդրության բացերն ու թերությունները...

Հանրային կառույցների կողմից կատարվող գնումների մոնիտորինգ 2015-2016 թթ.

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության ձևավորմանն ու իրականացմանը Հայաստանում՝ խթանելով հանրային ֆինանսների և արտասահմանյան երկրներից ու միջազգային կազմակերպություններից ՀՀ կառավարության ստացած փոխառությունների ու վարկերի թափանցիկ ու հաշվետու կառավարումը:...

Հանրային գնումների մոնիտորինգը 2011-2012 թթ.

Ծրագրի նպատակն է ուսումնասիրել պետական գնումների համակարգը և դրա գործնական կիրառությունը, այդ թվում` ընտրության գործընթացների ուսումնասիրությունը և բողոքարկման մեխանիզմի դիտարկումը: Այն նախատեսում է հանրային գնումների գործընթացում խթանել թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունն ու...

Հանրային գնումների մոնիտորինգ Հայաստանում 2011-2012 թթ.

Ծրագրի նպատակն է նպաստել քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական գործընթացներում ՀՀ արդյունավետ կառավարմանը: Այն նախատեսում է ընտրական և հանրային գնումների գործընթացներում խթանել թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունն ու մասնակցությունը մոնիտորինգի և վերլուծության ընթացակարգերի և...

Հանրային գնումների գործընթացում հաղթող մասնակիցների ընտրության փուլի կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի հանրային գնումների գործընթացում կոռուպցիայի նվազմանը`վեր հանելով գնումների գործընթացի հայտերի գնահատման փուլի հիմնահարցերը: Այդ նպատակին հասնելու համար իրականացվելու են. հանրային գնումների ազգային համակարգերի լավագույն փորձի...

Հանրային գնումների մոնիտորինգ Հայաստանում 2009 թ.

Ծրագրի նպատակն է նպաստել ընտրական և հանրային գնումների գործընթացներում ՀՀ արդյունավետ կառավարմանը թափանցիկության, հաշվետվողականության ու մասնակցության խթանումով` ընթացակարգերի և գործընթացների մոնիտորինգի ու վերլուծության, իրազեկության բարձրացման, հանրային քննարկումների ծավալման, շահերի պաշտպանության...

Հանրային գնումների մոնիտորինգ Հայաստանում 2008 թ.

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արդյունավետ կառավարմանը Հայաստանում` քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական զարգացման գործընթացներում, մոնիտորինգի և վերլուծության ընթացակարգերի և գործընթացների միջոցով խթանել թափանցիկությանը, հաշվետվողականությանն ու մասնակցությանը, բարձրացնել իրազեկությունն ու ծավալել հանրային...

«Հազարամյակի մարտահրավեր» հիմնադրամի հայաստանյան ծրագրի գնումների կանոնակարգերի և գործընթացների թափանցիկությունը

Ծրագրի նպատակն է ձևավորել համապատասխան մթնոլորտ` ապահովելու առավել թափանցիկ խորհրդարանական ընտրություններ և «Հազարամյակի մարտահրավեր» հիմնադրամի ծրագրի իրականացում Հայաստանում: Ծրագիրը բաղկացած է 2 մասից` 2007թ. խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ֆինանսավորման և «Հազարամյակի...