Գլխավոր էջ Նորություններ Ներկայացվել են առաջարկություններ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդին առնչվող վարչապետի որոշման նախագծի վերաբերյալ
Նորություններ
2020 Սեպ
16

Ներկայացվել են առաջարկություններ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդին առնչվող վարչապետի որոշման նախագծի վերաբերյալ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ), Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանը (ԲՀՀ), Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամը և Ժուրնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը համատեղ պատրաստել և ներկայացրել են մի շարք դիտարկումներ «Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի կազմը և գործունեության կարգը, խորհրդի կազմում ներգրավվող հասարակական կազմակերպությունների մրցույթի և ռոտացիայի կարգը հաստատելու և ՀՀ վարչապետի 2015թ․ ապրիլի 18-ի N300-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ վարչապետի 24․06․2019թ․ N808-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի վերաբերյալ։

Նշված փաստաթուղթը ներառում է վերը նշված որոշման նախագծի վերաբերյալ որոշակի առաջարկություններ։ Մասնավորապես առաջարկվում է՝

  • ներկայացված նախագծով լրացում նախատեսել ՀՀ վարչապետի 24․06․2019թ․ N 808-Ն որոշման N3 հավելվածի 4-րդ գլխում՝ ամրագրելով, որ Խորհրդի անդամ ՀԿ միավորման (ցանցի) կազմում ընդգրկված ՀԿ-ներ չեն կարող ՀԿ միավորման (ցանցի) հետ միաժամանակ հանդիսանալ Խորհրդի անդամ։
  • լրացում նախատեսել նաև ՀՀ վարչապետի 24․06․2019թ․ N 808-Ն որոշման N3 հավելվածի 4-րդ գլխի 18-րդ կետում՝ ամրագրելով, որ երկու տարին մեկ Խորհրդի կազմում ՀԿ-ների ներգրավման հայտարարությունը վերաբերում է նաև ՀԿ միավորմանը (ցանցին)։

ՀՀ վարչապետի վերոնշյալ որոշման նախագծի վերաբերյալ ամբողջական դիտարկումները հասանելի են ԹԻՀԿ կայքում։