Պաշտոնը` Իրավաբան

Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 40 ժամ

Աշխատանքի սկիզբ՝ մարտի 15, 2023 թ

Վայրը` Երևան, Հայաստան, Սարյան 12

Անմիջական ղեկավար՝ գործադիր տնօրեն

Աշխատանքի նկարագրություն

ԹԻՀԿ թիմը փնտրում է հակակոռուպցիոն և/կամ մարդու իրավունքների ոլորտում մասնագիտացած իրավաբանի, ով պատրաստակամ է աջակցել Հայաստանում ժողովրդավարական կառավարմանը և կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղղված ԹԻՀԿ ջանքերին։

Իրավաբանի պաշտոնի համար պահանջվում են՝

Հակակոռուպցիոն և մարդու իրավունքների վերաբերյալ գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են այդ ոլորտների քաղաքականության, այդ թվում՝ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորությունների, ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ իրականացնելու համար

Հետազոտական և վերլուծական հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են միջազգային փորձի ուսումնասիրության, ներպետական մակարդակում իրավական բացերի և կատարողականի թերությունների վերհանման, վերլուծության, առաջարկությունների մշակման համար

Շահերի պաշտպանության փորձառություն, որն անհրաժեշտ է ազդարարներին իրավաբանական աջակցության տրամադրելու, հայցադիմումների կազմելու, կազմակերպության և ազդարարների շահեր իրավապահ և դատական մարմիններում ներկայացնելու համար

Գրավոր խոսքի գերազանց հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են հանրային քաղաքականության բարելավմանն ուղղված կարծիքների, համառոտագրերի /policy brief/, զեկույցների, միջազգային կառույցներին ուղղված հաղորդումների մշակման համար

Բանավոր հաղորդակցման և ներկայացման գերազանց հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են որպես փորձագետ տարբեր հանդիպումներում, միջոցառումներում, մամուլի, պետական և միջազգային առնչվող կառույցների հետ փոխհարաբերություններում հանդես գալու և կազմակերպության դիրքորոշումը ներկայացնելու համար

Ջատագովության հմտություններ և պետական մարմիններ հետ աշխատելու փորձ, որոնք անհրաժեշտ են սահմանված ոլորտների բարելավմանն ուղղված փորձագիտական առաջարկությունները ներկայացնելու և առաջ տանելու համար

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

Մասնագիտական կոմպետենցիաներ

 • բարձրագույն կրթություն և/կամ վերապատրաստում իրավագիտության, մարդու իրավունքների, հակակոռուպցիոն, հանրային քաղաքականության կամ համանման այլ ոլորտներում
 • մարդու իրավունքների և/կամ հակակոռուպցիոն քաղաքականության/օրենսդրության և միջազգային փորձի վերաբերյալ խորը գիտելիքներ
 • հանրային կառավարման ոլորտին առնչվող աշխատանքային փորձ (ցանկալի)
 • փաստաբանի արտոնագիր (ցանկալի)
 • ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ կատարելու, ինչպես նաև հաշվետվություններ/զեկույցներ և քաղաքականության վերլուծականներ և համառոտագրեր մշակելու փորձառություն (3 տարի)
 • քննադատական մտածողություն
 • գրավոր և բանավոր հաղորդակցության և ներկայացման գերազանց փորձ
 • հայերենի և անգլերենի գերազանց տիրապետում, ռուսաց լեզվի իմացությունը ցանկալի է
 • համակարգչային գիտելիքներ

Լրացուցիչ կոմպետենցիաներ

 • Ճկունություն
 • Պլանավորման և կազմակերպչական կարողություններ
 • Խնդիրների լուծման և որոշումների կայացման հմտություններ
 • Թիմային և անկախ աշխատելու կարողություն
 • Աճի և զարգացման ձգտում

Նախընտրելի թեկնածուն պետք է լինի կազմակերպության ընդհանուր արժեքների կրողը:

Եթե դուք համապատասխանում եք վերը նշված պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը, հետաքրքրության նամակը՝ հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով [email protected] հասցեին մինչև ս.թ. փետրվարի 28-ը ներառյալ՝ առարկայի մեջ նշելով «Իրավաբան» բառը:

Թեկնածուի ընտրության գործընթաց

Առաջին փուլի ընտրությունը կիրականացվի ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա։ Հաշվի առնելով ստացված դիմումների ծավալը՝ կապ կհաստատվի միայն ընտրության առաջին փուլն անցած թեկնածուների հետ՝ թեստի հրավիրելու նպատակով:

Կազմակերպության մասին

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2000թ.՝ ներկայացնելով Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ համաշխարհային հակակոռուպցիոն շարժումը Հայաստանում: Կազմակերպության հիմնական արժեքներն են թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, օրինավորությունը, համարձակությունը, արդարությունը և ժողովրդավարությունը:

Կազմակերպության առաքելությունն է խթանել լավ կառավարման և ժողորդավարայկան գործընթացները ՝ հանուն պետականության ամրապնդման և կոռուպցայից զերծ Հայաստանի:

Մարդկային ռեսուրսների հավաքագրումն իրականացնելիս մենք առաջնորդվում ենք «հավասար աշխատանքային հնարավորություններ» սկզբունքով` բացառելով ռասայական, գենդերային, կրոնական, ազգային կամ էթնիկական, տարիքային կամ սահմանափակ աշխատունակության պատճառով որևէ խտրականության դրսևորումները՝ հիմք ընդունելով բաց և ազատ մրցակցությունը՝ անաչառ և զուրկ որևէ տեսակի առանձնահատուկ վերաբերմունքից: