Պաշտոնը` հանրային ֆինանսների փորձագետ
Աշխատաժամանակ՝ լրիվ
Տևողությունը` 1.5 տարի /երկարաձգման հնարավորությամբ/
Աշխատանքի սկիզբը` հունիսի 1, 2017 թ.
Վայրը` Երևան, Հայաստան

Աշխատանքի հակիրճ նկարագրություն

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը հայտարարում է հանրային ֆինանսների փորձագետի թափուր աշխատատեղի մրցույթ, ով պատասխանատու կլինի հանրային ծախսերի մոնիտորինգի մեթոդաբանության և պետական կառավարման սահմանված ոլորտների բյուջեների/ծախսերի հավաքագրման և վերլուծության համակարգի մշակման և թիրախ ոլորտների ֆինանսավորման քաղաքականությունը/օրենսդրական դաշտը և իրավակիրառ պրակտիկան ուսումնասիրելու և դրանք բարելավելու ուղղությամբ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու համար: Հանրային ֆինանսների փորձագետը անմիջականորեն ենթարկվում է ծրագրի տնօրենին:

Աշխատանքային գործառույթներ

 • Մշակել սահմանված ոլորտներում հանրային ծախսերի մոնիտորինգի մեթոդաբանություն
 • Հետազոտել հանրային ֆինանսների քաղաքականությունը և իրավակիրառ պրակտիկան սահմանված ոլորտներում՝ և դրանց բարելավման ուղղությամբ հանդես գալ առաջարկություններով
 • Ուսումնասիրել և վերլուծել հանրային ծախսերը սահմանված ոլորտներում՝ ամփոփելով դրանք համապատասխան զեկույցներում և քաղաքականության համառոտագրերում
 • Ներկայացնել հանրամատչելի եղանակներով /գրաֆիկներ, աղյուսակներ և այլն/ ուսումնասիրության արդյունքները
 • Հանդես գալ որպես կազմակերպության փորձագետ շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումներում, ինչպես նաև ԶԼՄ-ների հետ փոխհարարբերություններում
 • Աջակցել ծրագրի տնօրենին մշակված առաջարկությունների ջատագովության հարցում:

Որակավորմանը և կարողություններին ներկայացվող պահանջներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության և/կամ հանրային ֆինանսների ոլորտում
 • 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ հանրային ֆինանսների և/կամ հանրային քաղաքականության ոլորտներում
 • Հանրային ֆինանսների օրենսդրական դաշտի և իրավակիրառ պրակտիկայի իմացություն
 • Պետական մարմինների և միջազգային կառույցների հետ աշխատելու փորձառություն
 • Հանրային ֆինանսերի հետազոտության/մոնիտորինգի մեթոդաբանության, պլանների և գործիքների մշակման փորձառություն
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն
 • Զեկույցների և առաջարկությունների մշակման հմտություններ
 • Վերլուծական հմտություններ և ստեղծագործ մտածողություն
 • Նախաձեռնողական և պրոակտիվ մոտեցում
 • Անկախ և թիմում աշխատելու, ինչպես նաև բազմապիսի հանձնարարություններ կատարելու և սթրեսային իրավիճակներում գործելու ունակություն,
 • Երկրի զարգացմանը և կոռուպցիայի դեմ քաղաքացիական հասարակության պայքարին նպաստելու պատրաստակամություն :

Դիմելու կարգը և վերջնաժամկետը Համապատասխան որակավորում ունեցող անձինք կարող են ներկայացնել իրենց ամփոփ ինքնակենսագրականը և ուղեկցող նամակը հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով [email protected] հասցեին մինչև ս.թ. մայիսի 14-ը:

Միայն փաստաթղթերի հիման վրա ընտրության առաջին փուլն անցած անձինք կհրավիրվեն մասնակցելու հարցազրույցի: Խնդրում ենք ձեռնպահ մնալ զանգերից և այցելություններից:

Կազմակերպության մասին

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2000 թ.՝ ներկայացնելով Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ համաշխարհային հակակոռուպցիոն շարժումը Հայաստանում: Կազմակերպության առաքելությունն է կոռուպցիան նվազեցնելու ու ժողովրդավարությունն ամրապնդելու ճանապարհով նպաստել լավ կառավարմանը Հայաստանում: