Պաշտոնը` Ծրագրի համակարգող

Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 40 ժամ

Աշխատանքի սկիզբը` օգոստոսի 1, 2018

Վայրը` Երևան, Սարյան 12

Անմիջական ղեկավար՝ գործադիր տնօրեն

Աշխատանքի նկարագրություն

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ) փնտրում է ընտրական գործընթացներով հետաքրքրված և ծրագրերի կառավարման փորձառություն ունեցող անհատի, ով կմիանա ԹԻՀԿ թիմին և պատրաստակամություն կցուցաբերի աջակցելու նոր Հայաստանում արդար ու թափանցիկ ընտրությունների կայացմանը/անցկացմանը՝ համակարգելով ԹԻՀԿ ընտրական ծրագրերը և ներգրավված թիմի աշխատանքները։

Նախընտրելի թեկնածուն պետք է տիրապետի ընտրական օրենսդրությանը, հետաքրքրված լինի միջազգային փորձով, օժտված լինի կազմակերպչական և թիմի առաջնորդման գերազանց հմտություններով, ունենա վերլուծական և գրավոր ներկայացման գերազանց կարողություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ձիրք՝ ներկայացնելու կազմակեպությունը շահագրգիռ կողմերի հետ փոխհարաբերություններում, ինչպես նաև բանակցելու բարդ և կոնֆլիկտային իրավիճակներում։

Ծրագրի համակարգողի աշխատանքի նպատակներն ու պահանջներն են՝

 • Ղեկավարման/համակարգման հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են ծրագր(եր)ի ղեկավարման/համակարգման համար՝ ապահովելու առաջադրված խնդիրների և գործողությունների իրականացումը, գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ աշխատանքը, ծրագրի ընթացքի և արդյունքների վերլուծությունը, ծրագրի փաստաթղթերի ամբողջականությունը և հաշվետվությունների ներկայացումը՝ սահմանված ժամկետներում․
 • Թիմի ղեկավարման հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են պահանջվող աշխատակազմի ներգրավման և առաջնորդման, անհրաժեշտ հմտությունների փոխանցման, մասնագիտական ուղղորդման, խնդիրների առաջադրման ու գործողությունների վերահսկման, ինչպես նաև գործընկերների հետ արդյունավետ համագործակցություն ապահովելու համար․
 • Փորձագիտական գիտելիքներ ընտրական ոլորտում, որոնք անհրաժեշտ են թիմի մասնագիտական ուղղորդման և աջակցության, ընտրական քաղաքականության վերլուծությունների իրականացման և առաջարկությունների մշակման, շահագրգիռ կողմերի հետ փոխհարաբերություններում դրանց ներկայացման համար․
 • Պրոդուկտներ մշակելու հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրի ընթացիկ և վերջնական արդյունքների ամփոփման, վերլուծական նյութերի ու զեկույցների կազմման և առաջարկությունների մշակման համար․
 • Հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են շահագրգիռ կողմերի հետ արդյունավետ հաղորդակցության ապահովման, բանակցային գործընթացներում մասնակցության, ինչպես նաև ԶԼՄ-ների միջոցով կազմակերպության գործունեությունը ներկայացնելու ու հաղորդագրություններ տարածելու համար։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

Մասնագիտական կոմպետենցիաներ

 • բարձրագույն կրթություն կամ վերապատրաստում հանրային քաղաքականության, իրավաբանության կամ առնչվող այլ ոլորտներում առնվազն 3 տարվա ծրագրի համակարգման փորձ
 • գիտելիքներ ընտրությունների, ընտրական գործընթացների, միջազգային ստանդարտների վերաբերյալ
 • զեկույցների և առաջարկությունների մշակման և վերլուծական հմտություններ
 • ծրագրային առաջարկներ և հաշվետվություններ գրելու կարողություններ
 • հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • համակարգչային բազային գիտելիքներ (MS Office, Internet)
 • բանավոր և գրավոր հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ

Լրացուցիչ կոմպետենցիաներ

 • Ուշադրություն մանրամասների նկատմամբ
 • Ստեղծագործ մտածողություն և նախաձեռնողականություն
 • Թիմային և անկախ աշխատելու կարողություն
 • Շարունակական զարգացում ՝ կատարելության ձգտումով և նվիրվածություն
 • Տարաբնույթ առաջադրանքներ կատարելու և սթրեսային իրավիճակներում գործելու ունակություն

Ինչպես դիմել

Եթե դուք համապատասխանում եք վերը նշված պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը, հետաքրքրության նամակը՝ հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով [email protected] հասցեին մինչև ս.թ. հուլիսի 17-ը՝ ներառյալ՝ էլեկտրոնային նամակի թեմայի մեջ նշելով՝ Ծրագրի համակարգող:

Միայն ընտրության առաջին փուլն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն մասնակցելու հարցազրույցի:

Կազմակերպության մասին

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2000թ.՝ ներկայացնելով Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ համաշխարհային հակակոռուպցիոն շարժումը Հայաստանում: Կազմակերպության հիմնական արժեքներն են թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, օրինավորությունը, համարձակությունը, արդարությունը և ժողովրդավարությունը:

Կազմակերպության առաքելությունն է կոռուպցիան նվազեցնելու ու ժողովրդավարությունն ամրապնդելու ճանապարհով նպաստել լավ կառավարմանը Հայաստանում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարում շոշափելի արդյունք­ների հասնելու համար մենք սահմանել ենք երկարարատև տեսլականն՝ «Ձևավորել պայքարող քաղա­քացի հանուն կոռուպցիայից զերծ Հայաս­տա­նի», որն ընկած է կազմակեր­պու­թյան 2016-20թթ ռազմավարու­թյան հիմքում: