Ձեռնարկի նպատակն է ամփոփ ներկայացնել իրական շահառուների (beneficial ownership) թափանցիկության խնդիրը։ Ընդհանուր առմամբ՝ իրական շահառուների բացահայտման առանցքային նպատակը կոռուպցիայի ու ապօրինի ֆինանսական գործարքների, այդ թվում՝ պաշտոնատար անձանց ներգրավման արդյունքում շահերի բախման, հարկերից խուսափելու ու ոչ մրցակցային արտոնություններ ստանալու, կաշառակերության, փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման բացառումն է։

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։