Օրհուսի կոնվենցիայի կիրարկումը հսկող Համապատասխանության հանձնաժողովը իր փորձագիտական եզրակացության մեջ ճանաչել է ՀՀ-ում Դալմայի այգիների կառուցապատման գործով Օրհուսի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 1—2 կետերի, 6-րդ հոդվածի 1 կետի «ա» ենթակետի և 1-ին հավելվածի 20 կետի, 6-րդ հոդվածի 2-5 և 7-9 կետերի, 7-րդ հոդվածի և 9-րդ հոդվածի 2-4 կետերի դրույթների խախտումները: Հանձնաժողովը միաժամանակ մի շարք առաջարկություններ է ներկայացրել ՀՀ կառավարությանը Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների կիրարկման կապակցությամբ:

Մանրամասները տես մեր կայքում նախաձեռնությունների տակ