Հատուկ ուշադրության են արժանացել անօրինական gործունեության սահմանափակմանը նվիրված սեմինարը, «ԹԻ նախաձեռնություններ» տեղեկագրի վերջին հրատարակությունը («Կանաչ Տեղեկագիրը» լույս կտեսնի մայիսի 3-ին) և 2007թ.-ին Բուլղարիայի և Ռումինիայի նախատեսվող անդամակցության մասին կարծիքները:

Նյութերին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել` http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm