Ձեվաթղթեր

Ձևաթուղթ 1. Հաղորդում ներքին ազդարարման կարգով

Ձևաթուղթ 2. Հաղորդում արտաքին ազդարարման կարգով

Ձևաթուղթ 3. Միջնորդություն ազդարարի (սխալմամբ ընկալվող ազդարարի) կողմից խտրականության, վնասակար գործողության իրականացման դադարեցման կամ դրա կիրառման ռիսկի դեմ

Ձևաթուղթ 4. Միջնորդություն ազդարարի հետ փոխկապակցված անձի կողմից խտրական վերաբերմունքի ռիսկի, ինչպես նաեվ այլ վնասակար գործողության իրականացման ռիսկի դեմ միջոցներ ձեռնարկելու մասին

Ձևաթուղթ 5. Հանցագործության մասին հաղորդում ազդարարի կամ փոխկապակցված անձի կյանքին, առողջությանը կամ գույքին վնասելու սպառնալիքի հիմքով

Ձևաթուղթ 6. Հանցագործության մասին հաղորդում ազդարարի անձնական տվյալների հրապարկան հիմքով

Ձևաթուղթ 7. Դիմում ոստիկանությանը ազդարարի, սխալմամբ ընկալվող ազդարարի և փոխկապակցված անձի կողմից կյանքին կամ առողջության սպառնացող ռիսկի կապակցությամբ միջոցների ձեռնարկման մասին, եթե ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ դեռևս ՉԵՆ հնչել

Ձևաթուղթ 8. Հանցագործության մասին հաղորդում ազդարարի, սխալմամբ ընկալվող ազդարարի կամ փոխկապակցված անձի գույքին արդեն իսկ հասցված վնասի հիմքով

Ձևաթուղթ 9. Հանցագործության մասին հաղորդում ազդարարի, սխալմամբ ընկալվող ազդարարի կամ փոխկապակցված անձի կյանքին կամ առողջությանն արդեն իսկ հասցված վնասի հիմքով

Ձևաթուղթ 10. Հանցագործության մասին հաղորդում սխալմամբ ընկալվող ազդարարի գույքին վնաս հասցնելու սպառնալիքի հնչեցման հիմքով

Ձևաթուղթ 11. Հանցագործության մասին հաղորդում սխալմամբ ընկալվող ազդարարի կյանքին կամ առողջությանը վնաս հասցնելու սպառնալիքի հնչեցման հիմքով

Ձևաթուղթ 12. Դիմում ՀՀ ոստիկանությանը ազդարարի հետ փոխկապակցված անձի կողմից իր դեմ խտրականության սպառնալիքի հնչեցման դեպքում