Գլխավոր էջ Ազդարարում Ինչպե՞ս ազդարարել և ու՞մ

Ինչպե՞ս ազդարարել եվ ու՞մ

«Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է ազդարարման 3 եղանակ՝

  • Ներքին
  • Արտաքին
  • Անանուն

Ներքին ազդարարման դեպքում ազդարարը տեղեկությունները հաղորդում է՝

  • Իր անմիջական ղեկավարին կամ
  • Իր անմիջական ղեկավարի վերադասին կամ
  • Իր անմիջական ղեկավարի հանդեպ վերահսկողություն իրականացնող այլ անձի կամ
  • Իրավասու մարմնի ղեկավարի կողմից լիազորված անձին:

Առաջինը (անմիջական ղեկավարը) լրացուցիչ մեկնաբանություն չի պահանջում: Երկրորդ և երրորդ դեպքերում օրինակները կարող են լինել բազմաթիվ կախված նրանից թե օրենքով սահմանված որ կառույցում է աշխատում ազդարարը: Չորրորդ դեպքը (իրավասու մարմնի ղեկավարի կողմից լիազորված անձ) կարիք ունի պարզբանաման: Իրավասու մարմին ասելով օրենքը հասկանում է պետական մարմին կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, պետական հիմնարկ կամ կազմակերպություն, կամ հանրային նշանակության կազմակերպություն (սրանց մասին տես «Ինչ է ազդարարումը» ): Այդ մարմնի ղեկավարը կարող է լիազորել անձի ով պետք է զբաղվի իրենց մարմնում ազդարարման հետ կապված հարցերով: Օրինակ մարմնի ղեկավարը կարող է լիազորել կառույցի գլխավոր իրավաբանին զբաղվել ազդարարման հետ կապված հարցերով:

Ներքին ազդարարման կարգով ազդարարելու դեպքում կարող եք օգտագործել Ձևաթուղթ 1-ը:

Արտաքին ազդարարումը դա ազդարարի կողմից իրավասու մարմնին հաղորդում ներկայացնելն է, հետևյալ պայմաններով՝

  • Եթե հաղորդում է վերաբերում է իրավասու մարմնի ղեկավարին, ապա ազդարարը հաղորդումը պետք է ներկայացնի վերջինիս վերադաս մարմնի ղեկավարին
  • Եթե չկա վերադաս մարմին, ապա հաղորդումը ներկայացվում է նույն մարմնի հանրային ծառայողի էթիկայի հանձնաժողով (առկայության դեպքում)
  • Իսկ եթե հաղորդումը վերաբերում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ ապա այս դեպքում հաղորդումը պետք է ներկայացվի կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում լիազոր մարմնին:

Վերոնշյալի կապակցությամբ պետք է նշել, որ կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում լիազոր մարմին դեռևս չի ձևավորվել:

Արտաքին ազդարարման կարգով ազդարարելու դեպքում կարող եք օգտագործել Ձևաթուղթ 2-ը:

Անանուն ազդարարման դեպքում դա ազդարարի կողմից միասնական էլեկտրոնային հարթակի միջոցով ազդարարելն է, որի ժամանակ տեխնիկապես անհնարին է պարզել ազդարարի ինքնությունը: Էլեկտրոնային հարթակը գործարկում է ՀՀ արդարադատության նախարարությունն, իսկ հարթակ մուտք արված ազդարարների կողմից գործերը դիտարկում է ՀՀ գլխավոր դատախազությունը: Հարթակը դեռևս պատրաստ չէ գործարկման: