Գլխավոր էջ Աշխատանք ԹԻՀԿ-ում Խմբագրման,սրբագրման ծառայությունների մատուցման հրավեր
Աշխատանք ԹԻՀԿ-ում
2019 Ապր
9

Խմբագրման,սրբագրման ծառայությունների մատուցման հրավեր

Ընդհանուր տեղեկություններ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (այսուհետ` ԹԻՀԿ) հիմնադրվել է 2000 թ. և գործում է որպես Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ (ԹԻ) կոռուպցիայի դեմ պայքարող համաշխարհային շարժման հավատարմագրված ներկայացուցչություն Հայաստանում: Կազմակերպության առաքելությունն է կոռուպցիան նվազեցնելու և ժողովրդավարությունն ամրապնդելու միջոցով նպաստել լավ կառավարմանը Հայաստանում: Կազմակերպության նպատակների թվում են՝ աջակցել արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը և թափանցիկ ու հաշվետու կառավարմանը, խթանել ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը և հանրային ռեսուրսների թափանցիկ ու հաշվետու կառավարումը:

Ծառայության նպատակը

Իրականացնել կազմակերպության արդյունքների և արտաքին հաղորդակցության նյութերի՝ հրապարակումների, զեկույցների, տեղեկանքների խմբագրման/սրբագրման աշխատանքերը հայերենով և/կամ անգլերենով՝ ապահովելով Կազմակերպության լեզվական ոճը և օգտագործվող տերմինաբանության նույնականությունը։

Աշխատանքի ծավալը

Ծառայության մատուցողից ակնկալվում է իրականացնել հետևյալ առաջադրանքները.

Խմբագրել/սրբագրել Կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության նյութերը հայերենով կամ անգլերենով՝ ըստ Կազմակերպության կողմից սահմանված պահանջների և ժամկետների,

Ապահովել արտաքին հաղորդակցության նյութերի նույնանման լեզվական ոճը և տերմինաբանությունը:

Ակնկալվող արդյունքները

Խմբագրված/սրբագրված նյութեր, այդ թվում հրապարակումներ, զեկույցներ

Պահանջվող որակավորում

Հրապարակումներ և զեկույցներ խմբագրելու/սրբագրելու առնվազն 3 տարվա փորձառություն

Հայերենի և/կամ անգլերենի գերազանց իմացություն

Հասարակական կազմակերպությունների և միջազգային կառույցների հետ աշխատելու փորձառություն

Ժամկետներ

Ծառայության մատուցումը կիրականացվի երկարաժամկետ և ճկուն գրաֆիկով՝ ըստ կազմակերպությունում առաջացած խմբագրման և սրբագրման կարիքների։

Տեխնիկական գնահատում

Թեկնածուի ընտրությունը կիրականացվի հետևյալ չափորոշիչների հիման վրա՝

պահանջվող որակավորում և փորձ (20%),

կազմակերպությունների ցանկը, որոնց համար թեկնածուն կատարել է նմանատիպ առաջադրանքներ (20%),

ծառայության արժեք (30%)

ծառայության որակ (30):

Դիմելու ընթացակարգը՝

Հետաքրքրված անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը/տվյալները՝ 

Ինքնակենսագրություն

Ծառայության արժեք՝ ըստ նիշերի քանակի կամ էջի

Կազմակերպությունների ցանկը, որոնց համար թեկնածուն կատարել է նմանատիպ առաջադրանքներ

Խմբագրված/սրբագրված աշխատանքների նմուշ

Խնդրում ենք վերը նշված փաստաթղթերն ուղարկել անգլերենով կամ հայերենով էլեկտրոնային փոստով [email protected] հասցեին մինչ 2019 թ. ապրիլի 21-ը՝ որպես նամակի թեմա նշելով «Խմբագրման/սրբագրման ծառայություններ»: