Գլխավոր էջ Աշխատանք ԹԻՀԿ-ում

Ընդհանուր նկարագիր

Կազմակերպությունը իրականացնում է մարդկային ռեսուրսների հավաքագրումը «հավասար աշխատանքային հնարավորություններ» սկզբունքի հիման վրա` բացառելով ռասայական, գենդերային, կրոնական, ազգային կամ էթնիկական, տարիքային կամ սահմանափակ աշխատունակության պատճառով որևէ խտրականության դրսևորումները և առաջնորդվելով բաց և ազատ մրցակցությամբ, անաչառ և զուրկ որևէ տեսակի առանձնահատուկ վերաբերմունքից:

Կազմակերպությունում թափուր պաշտոնները կամ նոր ստեղծված աշխատատեղերը համալրվում են Կազմակերպության կողմից կազմակերպած մրցույթով, եթե տվյալ աշխատատեղը հնարավոր չէ համալրել ներքին մարդկային ռեսուրսների միջոցով:

Կազմակերպությունը թափուր աշխատատեղերը համալրելիս նշանակումներ է կատարում է` ելնելով թեկնածուների արժանիքներից` բոլոր ստացված դիմումների պատշաճ ուսումնասիրությունից հետո, սակայն բացառելով Խորհրդի անդամների կամ աշխատողների հետ ազգակցական կապի մեջ գտնվող անձանց աշխատանքի ընդունումը՝ հնարավոր շահերի բախումից խուսափելու նպատակով:

 

Հնարավորություն

Աշխատանք

10.01.2019

Էներգետիկայի ոլորտում հետազոտական ծառայությունների մատուցման հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը փնտրում է էներգետիկայի ոլորտում  հետազոտական ծառայություններ մատուցող փորձագետի: Նախընտրելի թեկնածուն պետք է մշակի էներգետիկայի ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանություն և իրականացնի առնչվող ոլորտի քաղաքականության/օրենսդրական դաշտի և իրավակիրառ պրակտիկայի ուսումնասիրություն և կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում՝ դրանք նվազեցնելու ուղղությամբ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով: Ակնկալվող առաջադրանքների և այլ մանրամասների մասին տես ստորև:


10.01.2019

Իրավական հարցերով փորձագետի աշխատանքի հնարավորություն

ԹԻՀԿ-ը փնտրում է  հակակոռուպցիոն թեմաներով մասնագիտացված կամ հետաքրքրվող իրավական հարցերով փորձագետի, ով կմիանա ԹԻՀԿ փոքր թիմին և պատրաստակամություն կցուցաբերի աջակցելու նոր Հայաստանի ժողովրդավարական կառավարմանը և կոռուպցիայի դեմ պայքարին և մասնակցելու ազգային հակակոռուպցիոն օրակարգի ձևավորմանը և առաջխաղացմանը: Նախընտրելի թեկնածուն պետք է լինի պատասխանատու և նախաձեռնող, տիրապետի հակակոռուպցիոն գործընթացներին և գործիքներին, ազգային օրենսդրությանը և քաղաքականությանը, հետաքրքված լինի հակակոռուպցիոն միջազգային փորձով և կոռուպցիայի դեմ պայքարով, ունենա վերլուծական և գրավոր ներկայացման գերազանց կարողություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ձիրք՝ ներկայացնելու կազմակերպությունը շահագրգիռ կողմերի հետ փոխհարաբերություններում։   


10.01.2019

Հաղորդակցության համակարգողի աշխատանքի հնարավորություն

ԹԻՀԿ-ը փնտրում է հաղորդակցության համակարգողի, ով կմիանա ԹԻՀԿ փոքր թիմին և դինամիկ միջավայրում պատրաստակամություն կցուցաբերի աջակցելու նոր Հայաստանի ժողովրդավարական կառավարմանը և կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Հաղորդակցության համակարգողը պատասխանատու է լինելու կազմակերպության արտաքին արդյունավետ հաղորդակցության, գրավիչ և հանրամատչելի պրոդուկտների մշակման, ինչպես նաև սոցիալական մեդիայի և այլ հարթակների միջոցով նոր համակիրների ներգրավման համար։ Նախընտրելի թեկնածուն պետք է լինի հանրային կապերի մասնագետ, որը խորությամբ կտիրապետի հանրային կապերի և սոցիալական մեդիա գիտելիքներին, ինչպես նաև կունենա կոռուպցիային և հանրային կառավարման առնչվող բազային գիտելիքներ, օժտված կլինի հաղորդակցման բանավոր և գրավոր գերազանց հմտություններով։


20.11.2018

Իրավաբանի աշխատանքի հնարավորություն ԹԻՀԿ-ում

Կազմակերպությունը փնտրում է հակակոռուպցիոն թեմաներով մասնագիտացված կամ հետաքրքրվող իրավաբանի, որը կմիանա ԹԻՀԿ փոքր թիմին և պատրաստակամություն կցուցաբերի աջակցելու նոր Հայաստանի ժողովրդավարական կառավարմանն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարին և մասնակցելու ազգային հակակոռուպցիոն օրակարգի ձևավորմանն ու առաջխաղացմանը: Նախընտրելի թեկնածուն պետք է լինի պատասխանատու և նախաձեռնող, տիրապետի հակակոռուպցիոն գործընթացներին և գործիքներին, ազգային օրենսդրությանը և քաղաքականությանը, հետաքրքված լինի հակակոռուպցիոն միջազգային փորձով և կոռուպցիայի դեմ պայքարով, ունենա վերլուծական և գրավոր ներկայացման գերազանց կարողություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ձիրք՝ ներկայացնելու կազմակերպությունը շահագրգիռ կողմերի հետ փոխհարաբերություններում։   


30.10.2018

Իրավաբանների աշխատանքի հնարավորություն

«Ականատես» դիտորդական նախաձեռնությունը փնտրում է ընտրական իրավունքի ոլորտում մասնագիտացված իրավաբանների, ովքեր կմիանան ընտրական թիմին և ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների քվեարկության օրվա ընթացքում կտրամադրեն իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն դիտորդներին, ըստ անհրաժեշտության կկազմեն բողոքներ/հայցեր քվեարկության ընթացքում տեղ գտած խախտումների վերաբերյալ, ինչպես նաև հետամուտ կլինեն համապատասխան մարմիններում դրանց ընթացքին: 2018թ. նոյեմբերի վերջին ընտրված իրավաբանների համար կկազմակերպվի դասընթաց ընտրական օրենսդրության, Նախաձեռնության աշխատակարգի և աշխատանքի կազմակերպման  սկզբունքների վերաբերյալ:


29.10.2018

Փնտրվում են դասընթացավարներ

«Ականատես» դիտորդական նախաձեռնությունը փնտրում է ընտրական գործընթացներով հետաքրքրված անհատների, ովքեր կմիանան մեր թիմին և պատրաստակամություն կցուցաբերեն աջակցելու Հայաստանում արդար ու թափանցիկ ընտրությունների կայացմանը/անցկացմանը։ Հավաքագրված թեկնածուները, մասնակցելով նախաձեռնության կողմից կազմակերպվող «Դասընթացավարների համար» դասընթանցին, կիրականացնեն դասընթացներ «Ականատես» դիտորդական նախաձեռնության դիտորդների համար՝ ըստ սահմանված մարզերի և ժամանակացույցի։


03.10.2018

Փնտրում ենք երկարաժամկետ դիտորդներ

«Ականատես» դիտորդական նախաձեռնությունը փնտրում է ընտրական գործընթացներով հետաքրքրված անհատների, ովքեր կմիանան մեր թիմին և պատրաստակամություն կցուցաբերեն աջակցելու նոր Հայաստանում արդար ու թափանցիկ ընտրությունների կայացմանը/անցկացմանը՝ իրականացնելով նախընտրական, քվեարկության օրվա և հետընտրական գործընթացների մշտադիտարկման աշխատանքներ։ Նախընտրելի թեկնածուները պետք է ունենան բազային գիտելիքներ  ընտրական գործընթացների վերաբերյալ, օժտված լինեն թիմային  աշխատանքի, հաղորդակցման և պլանավորման հմտություններով` մշտադիտարկման աշխատանքները արդյունավետ իրականացնելու, ինչպես նաև համապատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ արդյունավետ փոխհարաբերություններ ձևավորելու համար: 


02.10.2018

Ծրագրի համակարգողի աշխատանքի հայտարարություն

ԹԻՀԿ-ը փնտրում է հանքարդյունա- բերության ոլորտում և ծրագրերի կառավարման փորձառություն ունեցող անհատի, ով կմիանա ԹԻՀԿ թիմին և պատրաստակամություն կցուցաբերի աջակցելու նոր Հայաստանում հանքարդյունաբերության գործընթացների թափանցիկ և հաշվետու կառավարմանը՝ համակարգելով կազմակերպության գործունեությունը այս ոլորտում։ Նախընտրելի թեկնածուն պետք է տիրապետի հանքարդյունաբերության ոլորտի օրենսդրական դաշտին և իրավակիրառ պրակտիկային, հետաքրքրված լինի միջազգային փորձով, օժտված լինի կազմակերպչական և թիմի առաջնորդման հմտություններով, ունենա վերլուծական և գրավոր ներկայացման գերազանց կարողություններ:   


11.09.2018

Ընտրական գործընթացների քաղաքականության վերլուծաբանի մրցույթի հրավեր

ԹԻՀԿ-ը փնտրում է ընտրական գործընթացների քաղաքականության վերլուծաբանի, ով պատրաստակամություն կցուցաբերի զբաղվել ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքմամբ և վերլուծությամբ, հաշվետվություն կազմել ընտրական գործընթացներում հայտնաբերված խնդիրների և խախտումների վերաբերյալ, ինչպես նաև դրանց ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ առաջարկություններ մշակել և շահագրգիռ կողմերին ներկայացնել։ Ծառայության առավելագույն տևողությունը կկազմի 9 ամիս՝ սկսած Ծառայությունների մատուցման պայմանագրում նշված մեկնարկի ամսաթվից: Փաստաթղթերը պետք է ուղարկել մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 18-ը` [email protected] հասցեին՝ որպես նամակի թեմա նշելով «Քաղաքականության վերլուծաբանի ծառայություններ»:  


13.08.2018

Հանրային քաղաքականության փորձագետի աշխատանք ԹԻՀԿ-ում

Կազմակերպությունը փնտրում է հանրային քաղաքականության փորձագետի, ով կմիանա ԹԻՀԿ փոքր թիմին և պատրաստակամություն կցուցաբերի աջակցելու նոր Հայաստանի ժողովրդավարական կառավարմանը և կոռուպցիայի դեմ պայքարին և պատասխանատու կլինի ազգային հակակոռուպցիոն օրակարգի առաջացման, ազգային քաղաքականության և միջազգային պարտավորությունների ուսումնասիրության ու վերլուծության, ինչպես նաև համապատասխան վերլուծականների, համառոտագրերի և զեկույցների մշակման համար


10.08.2018

Հաղորդակցության մասնագետի աշխատանքի հայտարարություն

ԹԻՀԿ-ը փնտրում է հաղորդակցության մասնագետի, ով կմիանա ԹԻՀԿ փոքր թիմին և դինամիկ միջավայրում պատրաստակամություն կցուցաբերի աջակցելու նոր Հայաստանի ժողովրդավարական կառավարմանը և կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Նա պատասխանատու է լինելու կազմակերպության արտաքին արդյունավետ հաղորդակցության, գրավիչ և հանրամատչելի պրոդուկտների մշակման, ինչպես նաև սոցիալական մեդիայի և այլ հարթակների միջոցով նոր համակիրների ներգրավման համար։ Նախընտրելի թեկնածուն պետք է լինի հանրային կապերի պրոֆեսիոնալ մասնագետ, ով  խորությամբ կտիրապետի հանրային կապերի և սոցիալական մեդիա գիտելիքներին, կունենա կոռուպցիային և հանրային կառավարմանն առնչվող բազային գիտելիքներ, օժտված կլինի հաղորդակցման գերազանց հմտություններով և աչքի կընկնի կազմակերպչական և թիմի հետ համագործակցության հմտություններով և լեզուների գերազանց իմացությամբ։


01.08.2018

Ծրագրի օգնականի աշխատանք ԹԻՀԿ-ում

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ) փնտրում է ընտրական գործընթացներով հետաքրքրված և ծրագրերի կառավարման մեջ հմտանալու ցանկություն ունեցող անհատի, ով կմիանա ԹԻՀԿ թիմին և պատրաստակամություն կցուցաբերի աջակցելու նոր Հայաստանում արդար ու թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը


10.07.2018

Ծրագրի համակարգողի աշխատանք ԹԻՀԿ-ում

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ) փնտրում է ընտրական գործընթացներով հետաքրքրված և ծրագրերի կառավարման փորձառություն ունեցող անհատի, ով կմիանա ԹԻՀԿ թիմին և պատրաստակամություն կցուցաբերի աջակցելու նոր Հայաստանում արդար ու թափանցիկ ընտրությունների կայացմանը/անցկացմանը՝ համակարգելով ԹԻՀԿ ընտրական ծրագրերը և ներգրավված թիմի աշխատանքները։


31.05.2018

Հետազոտողի աշխատանքի հնարավորություն ԹԻՀԿ-ում

Կազմակերպությունը փնտրում է փորձառու հետազոտող/վերլուծաբանի, ով կմիանա ԹԻՀԿ փոքր թիմին և պատրաստակամություն կցուցաբերի աջակցելու նոր Հայաստանի ժողովրդավարական կառավարմանը և կոռուպցիայի դեմ պայքարին՝ իրականացնելով որակյալ հետազոտական աշխատանքներ հանրային կառավարմանն առնչվող ոլորտներում: Նախընտրելի թեկնածուն պետք է լինի պատասխանատու և նախաձեռնող, կարողանա բազմազան թեմաների շուրջ և տարբեր գործիքներով հետազոտություններ իրականացնել ու զեկույցներ մշակել՝ անկախ կամ թիմային աշխատանքի արդյունքում: Նա պետք է գերազանց տիրապետի հայերենին և անգլերենին, ունենա հաղորդակցման և ներկայացման գերազանց հմտություններ: