Գլխավոր էջ Աշխատանք ԹԻՀԿ-ում

Ընդհանուր նկարագիր

Կազմակերպությունը իրականացնում է մարդկային ռեսուրսների հավաքագրումը «հավասար աշխատանքային հնարավորություններ» սկզբունքի հիման վրա` բացառելով ռասայական, գենդերային, կրոնական, ազգային կամ էթնիկական, տարիքային կամ սահմանափակ աշխատունակության պատճառով որևէ խտրականության դրսևորումները և առաջնորդվելով բաց և ազատ մրցակցությամբ, անաչառ և զուրկ որևէ տեսակի առանձնահատուկ վերաբերմունքից:

Կազմակերպությունում թափուր պաշտոնները կամ նոր ստեղծված աշխատատեղերը համալրվում են Կազմակերպության կողմից կազմակերպած մրցույթով, եթե տվյալ աշխատատեղը հնարավոր չէ համալրել ներքին մարդկային ռեսուրսների միջոցով:

Կազմակերպությունը թափուր աշխատատեղերը համալրելիս նշանակումներ է կատարում է` ելնելով թեկնածուների արժանիքներից` բոլոր ստացված դիմումների պատշաճ ուսումնասիրությունից հետո, սակայն բացառելով Խորհրդի անդամների կամ աշխատողների հետ ազգակցական կապի մեջ գտնվող անձանց աշխատանքի ընդունումը՝ հնարավոր շահերի բախումից խուսափելու նպատակով:

 

Հնարավորություն

Աշխատանք

17.04.2018

ԹԻՀԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի թափուր աշխատատեղի համար

ԹԻՀԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի թափուր աշխատատեղի համար։ Ընտրված թեկնածուն կմիանա մեր ֆինանսական թիմին և պատասխանատու կլինի ընթացիկ հաշվապահական գործառույթների և ֆինանսական ու հարկային հաշվետվությունների համար։ Հաշվապահը ենթարկվում է գործադիր տնօրենին: Համապատասխան որակավորում ունեցող անձինք կարող են ներկայացնել  իրենց ամփոփ ինքնակենսագրականը և ուղեկցող նամակը հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով [email protected] հասցեին մինչև ս.թ. մայիսի 6-ը ներառյալ: