Գլխավոր էջ Գործունեություն Ենթադրամաշնորհային ծրագրեր

Ենթադրամաշնորհային ծրագրեր

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության (ԲՍՓ) կողմից մատուցվող ծառայությունների թափանցիկ և հաշվետվողական գործունեության իրականացման խթանում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Շիրակ, Լոռի, Տավուշ և Արարատ մարզերի բժշկասոցիալական փորձաքննական գործակալության հանձնաժողովների կողմից մատուցվող ծառայությունների թափանցիկ և հաշվետվողական գործունեության իրականացմանը և ծառայությունների որակի բարձրացմանը։...

Կապանի ջրամատակարարման ցանցի արդիականացման ծրագրի իրականացման մոնիթորինգ և կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում

Ծրագրի նպատակն է ձևավորել հանրային պահանջ Կապան քաղաքում խմելու ջրի որակի և տրամադրվող ծառայությունները բարելավելու ուղղությամբ: Նախատեսվում է կիրառել սոցիալական հաշվետվողականության գործիքները՝ ապահովելու համար հանրության լայն ներգրավվածությունը ջրամատակարարման և ջրահեռացման...

Հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մասնակցային մոնիտորինգ և սոցիալական հաշվետվողականության խթանում Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում

Ծրագրի նպատակն է ՀՀ Սյունիք և Վայոց Ձոր մարզերում նպաստել հանրային հաստատությունների գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացմանը՝ ներհամայնքային և միջհամայնքային տրանսպորտի կազմակերպման և հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մասնակցային մոնիտորինգի իրականացման միջոցով:...

Մասնակցային մոնիտորինգ՝ հանուն որակյալ կոմունալ ծառայությունների Գյումրիում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Գյումրի համայնքի աղբահանության և փողոցների լուսավորության ոլորտներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների բարելավմանը և թափանցիկության ապահովմանը` մասնակցային մոնիտորինգի և առկա խնդիրների վերհանման և քաղաքացիների ու...