Գլխավոր էջ Գործունեություն Ենթադրամաշնորհային ծրագրեր

Ենթադրամաշնորհային ծրագրեր

Մասնակցային մոնիտորինգ՝ հանուն որակյալ կոմունալ ծառայությունների Գյումրիում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Գյումրի համայնքի աղբահանության և փողոցների լուսավորության ոլորտներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների բարելավմանը և թափանցիկության ապահովմանը` մասնակցային մոնիտորինգի և առկա խնդիրների վերհանման և քաղաքացիների ու...