Գլխավոր էջ Գործունեություն Ենթադրամաշնորհային ծրագրեր

Ենթադրամաշնորհային ծրագրեր

Իրազեկում հանուն մաքուր շրջակա միջավայրի

Ծրագրի նպատակն է նպաստել ՀՀ հանքարդյունաբերության բացասական ազդեցության գոտիների խնդիրների վերհանմանը և լուծմանը ՀՀ-ում առկա հանքարդյունաբերության բացասական ազդեցության գոտիներ, որոնք ունեն նույն խնդիրները, սակայն տարբեր մարզերում իրազեկվածությունը և խնդրի լուծման...

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) 4-րդ շրջանի մոնիտորինգի առաջարկությունների կատարման գնահատում»

Ծրագիրը նպատակ ունի ՏՀԶԿ 4-րդ շրջանի մոնիտորինգի արդյունքներով առանձնացված առաջարկությունների շրջանակում բացահայտել ուսանողության առկա և հնարավոր դերակատարությունը Հայաստանի բուհերում բարեվարքության ապահովման հարցում ։...

ՏՀԶԿ (Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությանն) 4-րդ շրջանի մոնիտորինգի՝ բարձրագույն կրթությանն առնչվող առաջարկությունների կատարման գնահատում

Ծրագիրը նպատակ ունի գնահատել ՏՀԶԿ 4-րդ շրջանի մոնիտորինգի արդյունքներով առանձնացված թվով 16 առաջարկությունների կատարման աստիճանը, որոնք կոչված են բարձրացնելու բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող հակակոռուպցիոն և կադրային քաղաքականության...

Հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության երկխոսություն, տեղեեկատվական հարթակ և երիտասարդների ներգրավվածության խրախուսում

Ծրագիրը հիմնվելու է նախկինում իրականացված ՛՛ITAMSPE՛՛ ծրագրի արդյունքների վրա` հետագայում ամրապնդելով հիմնական շահագրգիռ կողմերի իրազեկությունը ԱՃԹՆ գործընթացի և պատասխանատու հանքարդյունաբերության վերաբերյալ, ինչպես նաև կնախաձեռնի և կկառավարի հանքարդյունաբերության վերաբերյալ քաղաքական...

Չաշխատող հանքարդյունաբերական ընկերությունների պատասխանատվությունը ԱՃԹՆ գործընթացում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել մետաղական հանքերի շահագործման թույտվություններ ունեցող, սակայն չաշխատող կազմակերպությունների (Ընդերքօգտագործող) պատասխանատվության բարձրացմանը ընդերքօգտագործման պայմանագրային և այլ թույլտվություններով ամրագրված պարտավորությունների կատարման նկատմամբ: Նպաստել մետաղական հանքերի շահագործման...

Թափանցիկ և հաշվետու հանքարդյունաբերություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկ կառավարմանն ուղղված առաջարկների ընդունմանը և կիրառմանը Լոռու մարզում, հատկապես Ալավերդու, Ախթալայի, Շնողի և Օձունի համայնքներում:...

Օրակարգում հանքարդյունաբերության թափանցիկություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել ՀՀ-ում հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկ կառավարմանն ուղղված առաջարկությունների ներդմանն ու կիրառմանը ՀՀ Սյունիքի մարզի ազդակիր համայնքներում:...

Հանքարդյունաբերության ազդակիր համայնքները` ԱՃԹՆ գործընթացի լիարժեք մասնակիցներ

Ծրագրի նպատակն է ապահովել ԱՃԹՆ ստանդարտների իրականացումը Սյունիքի, Լոռու, Գեղարքունիքի մարզերում և ներգրավել հանքարդյունաբերական ազդակիր համայնքներին ԱՃԹՆ գործընթացում:...

ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկության և հաշվետվողականության բարելավում և ԱՃԹՆ-ի խթանում

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է ԱՃԹՆ ԲՇԽ անդամների, քաղհասարակության, ՔԵԿ-երի և տեղական խմբերի կարողությունների զարգացումը, որպեսզի նրանք ներգարվվեն ԱՃԹՆ գործընթացներում, զարգացնեն իրենց իրազեկվածությունը դրա և հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկության ապահովման հետ կապված...

Մասնակցային մոնիտորինգ հանուն բարեկարգ և որակյալ ճանապարհների Գյումրիում

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել Գյումրի քաղաքում Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից տրված վարկային միջոցների շրջանակում իրականացվող փողոցաշինության աշխատանքների որակը՝ շինարարական աշխատանքների որակի և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անվտանգության նորմերի...