Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Քաղաքականությունների համառոտագրեր

Քաղաքականությունների համառոտագրեր

Գույքի և եկամուտների հայտարարագրումը որպես շահերի բախման կանխարգելման և հանրային հաշվետվողականության ապահովման գործիք

Գույքի և եկամուտների հայտարարագրումը որպես շահերի բախման կանխարգելման և հանրային հաշվետվողականության ապահովման գործիք

Տարեթիվ` 2016
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական Միություն, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության   

Շահերի բախման կարգավորումը որպես կոռուպցիոն ռիսկերը կանխարգելող գործիք

Շահերի բախման կարգավորումը որպես կոռուպցիոն ռիսկերը կանխարգելող գործիք

Տարեթիվ` 2016
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական Միություն, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության   

Ծրագրային փաստաթուղթ. Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված մարմինների մոդելները և Հայաստանում դրա ձևավորման հեռանկարները

Ծրագրային փաստաթուղթ. Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված մարմինների մոդելները և Հայաստանում դրա ձևավորման հեռանկարները

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական Միություն, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն  

Քաղաքականության սեղմագիր. Ինչու՞ ազդարարումը պետք է լինի պատշաճ կարգավորված օրենսդրությամբ

Քաղաքականության սեղմագիր. Ինչու՞ ազդարարումը պետք է լինի պատշաճ կարգավորված օրենսդրությամբ

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական Միություն, Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն  

Քաղաքականության սեղմագիր. Ինչու՞ մասնավոր հատվածը պետք է ինտեսիվորեն ներգրավվի կոռուպցիայի դեմ պայքարում

Քաղաքականության սեղմագիր. Ինչու՞ մասնավոր հատվածը պետք է ինտեսիվորեն ներգրավվի կոռուպցիայի դեմ պայքարում

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական Միություն, Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն