Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ԹԻՀԿ համահեղինակությամբ հրապարակումներ

ԹԻՀԿ համահեղինակությամբ հրապարակումներ

Հանրային ծառայությունում շահերի բախումը կարգավորող օրենսդրության վերլուծության և առաջարկությունների զեկույց

Հանրային ծառայությունում շահերի բախումը կարգավորող օրենսդրության վերլուծության և առաջարկությունների զեկույց

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական հանձնաժողով՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Մոլդովայի միջոցով

Ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը

Ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Ժողովրդավարության ազգային ֆոնդ  

Պետական մարմիններում շահերի բախման մոնիտորինգ

Պետական մարմիններում շահերի բախման մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական հանձնաժողով՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Մոլդովայի միջոցով

«Ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը» գրքույկ

«Ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը» գրքույկ

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Ժողովրդավարության ազգային ֆոնդ

Քաղաքացիական հասարակությունը, զարգացումը և բնապահպանական ակտիվիզմը Հայաստանում

Քաղաքացիական հասարակությունը, զարգացումը և բնապահպանական ակտիվիզմը Հայաստանում

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ

Երևանի ավագանու 2013 թ. մայիսի 5-ի ընտրությունների դիտորդական առաքելության հաշվետվություն

Երևանի ավագանու 2013 թ. մայիսի 5-ի ընտրությունների դիտորդական առաքելության հաշվետվություն

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Ժողովրդավարության զարգացման ազգային հիմնադրամ, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ - Հայաստան

◀◀ 3 4 5 6