Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ԹԻՀԿ համահեղինակությամբ հրապարակումներ

ԹԻՀԿ համահեղինակությամբ հրապարակումներ

2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի դիտորդական առաքելության ամփոփիչ    զեկույց

2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի դիտորդական առաքելության ամփոփիչ զեկույց

Տարեթիվ` 2016
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամ (NED - National Endowment for Democracy), Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամ (EED - European Endowment for Democracy), Երևանում Գերմանիայի դաշնային հանրապետության դեսպանատուն և Եվրոպական միություն

Հայաստանի պաշտպանության համակարգի հակակոռուպցիոն համաթիվ 2015

Հայաստանի պաշտպանության համակարգի հակակոռուպցիոն համաթիվ 2015

Տարեթիվ` 2016
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Մեծ Բրիտանիայի դեսպանություն, Երևան  

Հանրային ծառայությունում շահերի բախումը կարգավորող օրենսդրության վերլուծության և առաջարկությունների զեկույց

Հանրային ծառայությունում շահերի բախումը կարգավորող օրենսդրության վերլուծության և առաջարկությունների զեկույց

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական հանձնաժողով՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Մոլդովայի միջոցով

Ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը

Ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Ժողովրդավարության ազգային ֆոնդ  

Կոռուպցիայի վիճակը. Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Մոլդովա և Ուկրաինա

Կոռուպցիայի վիճակը. Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Մոլդովա և Ուկրաինա

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական Միություն

Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն

Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն

Տարեթիվ` 2015
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Հաց Աշխարհին Զարգացման ծառայություն

«Ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը» գրքույկ

«Ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը» գրքույկ

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Ժողովրդավարության ազգային ֆոնդ

Պետական մարմիններում շահերի բախման մոնիտորինգ

Պետական մարմիններում շահերի բախման մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական հանձնաժողով՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Մոլդովայի միջոցով

Երևանի ավագանու 2013 թ. մայիսի 5-ի ընտրությունների դիտորդական առաքելության հաշվետվություն

Երևանի ավագանու 2013 թ. մայիսի 5-ի ընտրությունների դիտորդական առաքելության հաշվետվություն

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Ժողովրդավարության զարգացման ազգային հիմնադրամ, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ - Հայաստան

Քաղաքացիական հասարակությունը, զարգացումը և բնապահպանական ակտիվիզմը Հայաստանում

Քաղաքացիական հասարակությունը, զարգացումը և բնապահպանական ակտիվիզմը Հայաստանում

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ