Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքի մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է հանրային ծառայության մասին օրենսդրության գործադրման մոնիտորինգի համար հիմքերի ստեղծումը: Դրան կարելի է հասնել ռազմավարության մշակմամբ, որը հիմնականում ուղղված է շահերի բախմանը և հանրային ծառայողների` ընտրված խմբի գույքի...

Ռազմավարական դատավարություններ

Ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել տեղեկատվության ոլորտում հանրային գույքի կառավարման թափանցիկությանը և դրա վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությանը, և տեղեկատվության մերժման հիմքով հայցեր ներկայացնել դատարան` վերականգնելու տեղեկատվության խախտված իրավունքը: ...

Ընտրությունների փոստատար. 2012 թ. խորհրդարանական ընտրություններ

Ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել ժողովրդավար ու հաշվետվողական կառավարման համակարգի ձևավորմանը ողջ Հայաստանում: Այն կարելի է իրականացնել փոստատային ծառայության մատուցմամբ, ինչը ենթադրում է` հավաքել քաղաքացիների բարձրացրած հարցերը, դրանք հղել կուսակցություններին, որոնցից...

2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ֆինանսավորման մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է նպաստել քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական գործընթացներում ՀՀ արդյունավետ կառավարմանը: Այն նախատեսում է ընտրական և հանրային գնումների գործընթացներում խթանել թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունն ու մասնակցությունը մոնիտորինգի և վերլուծության ընթացակարգերի և...

Հանրային գնումների մոնիտորինգ Հայաստանում 2011-2012 թթ.

Ծրագրի նպատակն է նպաստել քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական գործընթացներում ՀՀ արդյունավետ կառավարմանը: Այն նախատեսում է ընտրական և հանրային գնումների գործընթացներում խթանել թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունն ու մասնակցությունը մոնիտորինգի և վերլուծության ընթացակարգերի և...

Տեղեկատվության ազատության իրավիճակի ուսումնասիրություն

Սա մասն է կազմում այն ծրագրի, որով նախատեսված է հետազոտել տեղեկատվության ազատության ներկա վիճակը երեք հարավկովկասյան հանրապետություններում: Այն ենթադրում է տեղեկատվության ազատությունը կարգավորող իրավական դաշտի վերաբերյալ տվյալների հավաքում Հայաստանում, տեղեկատվության...

Հանրային գնումների գործընթացում հաղթող մասնակիցների ընտրության փուլի կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի հանրային գնումների գործընթացում կոռուպցիայի նվազմանը`վեր հանելով գնումների գործընթացի հայտերի գնահատման փուլի հիմնահարցերը: Այդ նպատակին հասնելու համար իրականացվելու են. հանրային գնումների ազգային համակարգերի լավագույն փորձի...

Իրավապահ մարմինների գործունեության մոնիտորինգ (2011-2012)

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում օրենքների կիրառմանը` մասնավորապես հանրային ունեցվածքի կառավարման ոլորտում: Ծրագիրը նախատեսում է հետևել օրենքների կիրառման պրակտիկային իրավապահ մարմինների և դատարանների աշխատանքի մոնիտորինգի, արդյունքների վերլուծության, առաջարկությունների մշակման և...

Առողջ շրջակա միջավայրում ապրելու մարդու իրավունքների խթանում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել առողջ և բարենպաստ շրջակա միջավայրում ապրելու Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների իրականացմանը: Սույն խնդրի իրագործմանն ուղղված գործողությունների շարքում են օգտագործողի համար հարմար բուկլետի մշակումը, տեղի բնակիչների հետ անմիջական...

Ինստիտուցիոնալ աջակցություն

Ծրագրի նպատակն է օժանդակել կազմակերպության ընթացիկ գործունեությանը: Այդ գործունեությունն իր մեջ ներառում է ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության և նրա միջոցառումների ծրագրի որոշակի ոլորտներում (ընտրություններ, դատական համակարգ, հանրային ծառայություն, հանրային գնումներ, և...