Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

Ինստիտուցիոնալ հզորացման ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է հզորացնել ԹԻՀԿ կարողություններն ու ընդլայնել հնարավորությունները բազմազան աղբյուրներից ֆոնդահայթայթման առումով: Այն ծրագրում է բարելավել ԹԻՀԿ քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը հաշվապահական հաշվառման, դրամաշնորհների և ֆինանսական կառավարման, ծառայությունների մատուցման զարգացման,...

«Ժամանակն է սթափվել»

Ծրագրի նպատակն է օգտագործելով քարոզարշավի գործիքները հաղորդակցվել հնարավորինս մեծ թվով մարդկանց հետ, մասնավոպես ցույց տալով կոռուպցիայի բացասական ազդեցությունը մարդկանց վրա, և ջատագովել իշխանությունների և անհատների վերաբերմունքում փոփոխության հասնելու համար:...

Նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ֆինանսավորման մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է աջակցել 2013 թ. նախագահական ընտրությունների հաշվետվողականությանն ու թափանցիկությանը: Դրա խնդիրն է քննության առնել ընտրական համակարգն ու դրա գործնական կիրառությունը` տեղեկատվություն հավաքելով քարոզչության ֆինանսավորման հետ...

2013 թ. նախագահական ընտրությունների ընտրական թվերի էլեկտրոնային մոնիտորինգը Հայաստանում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արդար ընտրությունների անցկացմանը Հայաստանում և դրանով իսկ ավելացնել բնակչության հավատը ընտրությունների նկատմամբ` մոնիտորինգի արդյունքները ներկայացնելով ԹԻՀԿ կայքի ,Ընտրական թվերի համադրմամբ վերլուծական հաշվարկե ինտերնետային էջի հրապարակման,...

Հանրային գնումների մոնիտորինգը 2011-2012 թթ.

Ծրագրի նպատակն է ուսումնասիրել պետական գնումների համակարգը և դրա գործնական կիրառությունը, այդ թվում` ընտրության գործընթացների ուսումնասիրությունը և բողոքարկման մեխանիզմի դիտարկումը: Այն նախատեսում է հանրային գնումների գործընթացում խթանել թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունն ու...

«Օպերացիա «Ինքնամաքրում»»

Ծրագրի նպատակն է հորիզոնական ուսուցում ստանալու միջոցով հասնել անհրաժեշտ կարողության զարգացմանը` միաժամանակ նպաստելով ԹԻ գլոբալ ինստիտուցիոնալ ցանցի հզորացման ծրագրին: Դրան հասնելու համար կազմակերպվում է ԹԻ Ուկրաինայի ներկայացուցչության դասընթաց ու խորհրդատվություն,...

Իրավապահ մարմինների գործունեության մոնիտորինգ (2012-2013 թթ.)

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում օրենքների կիրառմանը` իրավական ակտերի մշակմանն ու ընդունմանը մասնակցելու, իրավակիրառ պրակտիկայի և որոշակի ոլորտներում վերահսկողություն իրականացնող մարմինների աշխատանքը մոնիտորինգի ենթարկելու` օրենսդրության և դրա իրականացման վերանայման, իրավական...

Քաղաքական ընտրություն կատարելու` Հայաստանի քաղաքացիների ազատ կամքի խթանում

Ծրագրի նպատակն է կառավարությանը մղել բարեփոխելու ընտրական օրենսգիրքը 2013 թ. նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, որպեսզի ապահովվի քաղաքացիների ազատ կամքի արտահայտման իրավունքը ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ հանձնարարականների և այլ միջազգային չափանիշների համապատասխան: Դրան կարելի է...

2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների էլեկտրոնային մոնիտորինգը Հայաստանում

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել մոնիտորինգի արդյունքների վերաբերյալ շահեկիցների իրազեկությունը ԹԻՀԿ ինտերնետային կայքում ,2012 խորհրդարանական ընտրություններ. ընտրական թվերի համադրմամբ վերլուծական հաշվարկե կայք էջի հրապարակման, ծրագրի արդյունքների ներկայացման և տարածման, օրենսդրական բարեփոխումներին...

2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների հասարակական վերահսկողություն

Ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել ազատ, արդար և թափանցիկ խորհրդարանական ընտրություններին Հայաստանում` խթանելով քաղաքացիների մասնակցությունը ընտրական գործընթացների դիտորդությանն ու այդ մասին տեղեկություններ հայտնելով, ինչպես նաև բարձրացնելով ակտիվիստների կարողությունները ընտրական...