Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի հանրային վերահսկողություն

Ծրագրի նպատակն է խթանել հանրաքվեի գործընթացի համապատասխանությունը Հայաստանի օրենսդրությանը և միջազգային չափանիշներին: Դրան կարելի է հասնել տեղական դիտորդների կարողությունների հզորացմամբ, քվեարկության գործընթացի վերահսկողությամբ, իրավախախտումների դեպքում բողոքարկման համակարգի գործադրմամբ:...

Օրինավորության խթանումը ՀՀ պաշտպանության համակարգում

Ծրագրի նպատակն է խթանել պաշտպանության համակարգի օրինավորությունը՝ բյուջեի և ակտիվների նկատմամբ ուժեղացված քաղաքացիական վերահսկողության միջոցով: Դրան կարելի է հասնել քաղաքացիական հասարակության դերակատարների և խորհրդարանականների կարողությունների ավելացմամբ՝ պաշտպանության համակարգի ինստիտուտների կատարողականը...

Հզորացման գործընկերներ

Ծրագրի նպատակն է հզորացնել և համախմբել Արևելյան գործընկերության 5 երկրների (Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Մոլդովա և Ուկրաինա) ՔՀԿ-ներին և ՔՀԿ առաջնորդներին, նրանց օժտել համատեղ աշխատելու առավել մեծ ունակությամբ և հենվելով...

Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման

«Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում՝ քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով»` «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» կարճ անվամբ ծրագրի նպատակն է ակտիվացնել քաղաքացիների ներգրավվածությունն ու վերահսկողությունը Հայաստանում թափանցիկություն ու հաշվետվողականություն խթանող բարեփոխումների...

Պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ ՀՀ վերահսկիչ պալատի տեղեկանքի որակի բարելավմանն ուղղված ջատագովություն

Ծրագրի նպատակն է խթանել պետական բյուջեի կազմման հաշվետվողականությունը և դրա նկատմամբ վերահսկողությունն ու պետական բյուջեի թափանցիկ ու հաշվետու կառավարումը: Դրան կարելի է հասնել հետևյալ խնդիրների իրականացմամբ՝ բարելավելով պետական բյուջեի կատարման...

Ազատ և արդար ընտրությունների խթանումը Հայաստանի մարզերում (2015 թ.)

Ծրագրի նպատակն է խթանել ազատ, արդար ու թափանցիկ ընտրությունների անցկացումը Հայաստանում: Դրան կարելի է հասնել Հայաստանի և միջազգային հանրության շրջանում ընտրական գործընթացի խախտումներին առնչվող իրազեկության բարձրացման միջոցով, Հայաստանի ընտրական...

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգը 2014-2015 թթ.

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության ձևավորմանն ու իրականացմանը Հայաստանում՝ աջակցելով պետական գնումների թափանցիկ ու հաշվետու կառավարմանը: Պետական գնումների մոնիտորինգի խնդիրներն են՝ վեր հանել ՀՀ պետական գնումների վերաբերյալ օրենսդրության...

Գնումների և ընտրական պրակտիկաների բարեփոխմանն ուղղված շահերի պաշտպանություն

Ծրագրի նպատակն է բարեփոխել գնումների և ընտրական պրակտիկաները: Դրան կարելի է հասնել ընտրությունների ու գնումների մոնիտորինգի արդյունքների վերանայման, ամփոփման և թարգմանության, աշխատանքային փաստաթղթերի տպագրության և տարածման, ընտրական և հանրային...

Քաղաքական իրավունքների և մասնակցության խթանումը կառավարման հարցերում

Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքական իրավունքների և կառավարման խնդիրներին մասնակցությունը հասարակական վերահսկողության հարթակի ստեղծման միջոցով ՀՀ ոստիկանության կողմից հավաքների ազատության և արտահայտման ազատության ոտնահարմանն ուղղված տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և ցուցադրման...

Թափանցիկության և հաշվետվողականության խթանումը ՀՀ պաշտպանության համակարգում

Ծրագրի նպատակն է ՀՀ պաշտպանության համակարգում թափանցիկության ու հաշվետվողականության ավելացումը, ինչին հնարավոր է հասնել ոչ միայն ԵԱՀԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ միջազգային համագործակցության ծրագրերի շրջանակում ներկայումս ընթացող կառավարության բարեփոխումների միջոցով, այլև...