Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

Արցախի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին դիտորդական առաքելություն

Ծրագրի նպատակն է «Ականատես» դիտորդական առաքելության շրջանակում Արցախի 2019 թ․ սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների դիտարկումը` նպաստելով Արցախում ազատ և արդար ընտրությունների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը և քաղաքացիական...

Աջակցություն և ջատագովություն Հայաստանի արդարադատության ոլորտում ծրագրային բյուջետավորման պրակտիկայի բարելավմանը

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նպաստել Հայաստանում լավ կառավարմանը քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործընթացներում` թափանցիկության, հաշվետվողականության և մասնակցության խթանման միջոցով հասարակությանը ներգրավելով և բարեփոխումների համար ջատագովություն նախաձեռնելով: Ծրագրի շրջանակում ԹԻՀԿ-ը...

Աջակցություն հակակոռուպցիոն քաղաքականության գործընթացներում մասնակցությանը

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակմանը և իրականացմանը հակակոռուպցիոն պայքարի որակի բարելավման և ակտիվացման միջոցով: Դրան հնարավոր է հասնել միասնական օրակարգի և համաձայնեցված տեսլականի ստեղծմամբ` հակակոռուպցիոն...

2018թ. ՀՀ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների էլեկտրոնային մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արդար ընտրությունների անցկացմանը Հայաստանում և բարձրացնել ընտրությունների արդյունքների նկատմամբ բնակչության վստահությունը 2018թ. ՀՀ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների ընտրական թվերի էլեկտրոնային վերլուծության միջոցով: Ծրագիրը նպատակ ունի...

Դիտորդական կարողությունների զարգացում և Հայաստանի Հանրապետությունում ԱԺ ընտրությունների օրինավորության խթանում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում ընտրությունների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը, որը կհամապատասխանի միջազգային չափանիշներին և մարդու հիմնարար իրավունքների մասով ստանձնած պարտավորություններին: Սա ենթադրում է պրոֆեսիոնալ թիմի աշխատանք, որը կվերապատրաստվի իրականացնելու...

Ուսուցողական այց Ուկրաինա

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել և ամրապնդել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, կառավարության և իրավապահ մարմինների կարողությունները` մշակելու, արդյունավետ իրականացնելու և վերահսկելու Հայաստանի նոր կառավարության կողմից հայտարարված հակակոռուպցիոն բարեփոխումների օրակարգը: Այս նպատակով ծրագրի...

Հայաստանում ընտրված մի քանի ոլորտներում ծրագրային բյուջետավորման կիրարկման և հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2016-2020 թթ. միջոցառումների ծրագրի ընտրված միջոցառումների իրականացման մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության ձևավորմանն ու իրականացմանը Հայաստանում` խթանելով հանրային ֆինանսների կառավարման թափանցիկ ու հաշվետու համակարգի կայացումը: Ծրագիրը մոնիտորինգի կենթարկի և կվերլուծի հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների...

Ազդարարների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

Ծրագրի նպատակն է ոչ կառավարական հատվածի փորձի կիրառմամբ արդյունավետ պաշտպանություն տրամադրել ազդարարներին, որպեսզի 2018-ից գործող լիովին նոր իրավական ակտի իրականացումը Հայաստանում հարթ ընթանա, հատկապես ազդարարների պաշտպանության մասով: Քաղաքացիները պատշաճ...

Առաջընթացի դիտարկում, գործողության խրախուսում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել ՔՀԿ-ների կենսագործունեության միջավայրի բարելավմանը, ապահովել նպաստավոր միջավայր գործընկեր երկրներում, ինչպես նաև հզորացնել ՔՀԿ-ների կարողությունները` խթանելու փաստացի բարեփոխումներ ապահովող նախաձեռնություններն ու ավելացնելու հանրային հաշվետվողականությունը Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում:...

2017թ. խորհրդարանական ընտրություններում վարչական ռեսուրսի չարաշահման մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է մոնիտորինգի ենթարկել վարչական ռեսուրսի չարաշահումը` օրենսդրական, կարգավորիչ, ուժային և ինստիտուցիոնալ` նախընտրական քարոզչության միջոցառումների ուղղակի մոնիտորինգի և լրատվամիջոցներում ու սոցիալական ցանցերում տեղ գտած նյութերի կիրառմամբ: Ծրագրի խնդիրն է...