Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

Հայաստանում հակակոռուպցիոն ուսումնասիրությունների վերաբերյալ hավաստագիր շնորհող ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել հակակոռուպցիոն միջառարկայական ուսումնասիրությունների վերաբերյալ hավաստագիր շնորհող վերապատրաստման ակադեմիական ծրագիր, որը հասանելի կլինի ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողների և պետական ու հասարակական կազմակերպություններում աշխատող պրակտիկ գործիչների համար:...

Հակակոռուպցիոն օրակարգի խթանում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության ձևավորմանն ու իրականացմանը և հակակոռուպցիոն բարեփոխումների օրակարգի խթանմանը՝ աջակցելով հակակոռուպցիոն փորձագիտական խմբին: Դրան կարելի է հասնել հակակոռուպցիոն փորձագիտական խմբի կանոնավոր ժողովների, պետության...

ՀՀ պաշտպանության ոլորտի օրինավորության բարելավում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի պաշտպանության ոլորտում հակակոռուպցիոն բարեփոխումներին, աջակցել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին` խթանելու հակակոռուպցիոն բարեփոխումները, փորձաքննություն և փորձ տրամադրել՝ հզորացնելու այլ դերակատարների աշխատանքը: Ծրագրի խնդիրներին կարելի է...

Հայաստանի համայնքներում հանրային ծախսերի դիտարկում

Ծրագրի նպատակն է բարելավել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հաշվետվողականությունը տեղական բյուջեի ծախսերի մասով, ինչպես նաև խրախուսել համայնքային քաղաքականության և բյուջեի մշակման ու իրականացման մասնակցային գործընթացը Հայաստանի 7 մարզային համայնքներում: Այդ նպատակով...

Հակակոռուպցիոն թեմաների վերաբերյալ երիտասարդների գիտելիքների ավելացում

Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանի երիտասարդության շրջանում քաղաքացիական կրթության խթանմանը: Հայաստանի կրթական չափանիշներին և պահանջներին համապատասխան` կմշակվեն հակակոռուպցիոն կրթության սահմանված թեմաներով ուսուցողական տեսանյութեր: 1,5 րոպե տևողությամբ 10 տեսահոլովակներ կտարածվեն երիտասարդների, այդ...

Քաղաքացիական հասարակության կարողությունների հզորացում

Ծրագիրը նպատակ ունի վեր հանել քաղաքացիական հասարակության հնարավոր դերակատարներին, անցկացնել դասընթացներ իրավունքների պաշտպանության և վերահսկողության ապահովման գործում քաղաքացիական հասարակության դերի մասին, ինչպես նաև աշխատել դասընթացների մասնակցած ակտիվիստների հետ առանցքային ուղղություններով...

Արցախի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին դիտորդական առաքելություն

Ծրագրի նպատակն է «Ականատես» դիտորդական առաքելության շրջանակում Արցախի 2019 թ․ սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների դիտարկումը` նպաստելով Արցախում ազատ և արդար ընտրությունների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը և քաղաքացիական...

Աջակցություն և ջատագովություն Հայաստանի արդարադատության ոլորտում ծրագրային բյուջետավորման պրակտիկայի բարելավմանը

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նպաստել Հայաստանում լավ կառավարմանը քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործընթացներում` թափանցիկության, հաշվետվողականության և մասնակցության խթանման միջոցով հասարակությանը ներգրավելով և բարեփոխումների համար ջատագովություն նախաձեռնելով: Ծրագրի շրջանակում ԹԻՀԿ-ը...

Աջակցություն հակակոռուպցիոն քաղաքականության գործընթացներում մասնակցությանը

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակմանը և իրականացմանը հակակոռուպցիոն պայքարի որակի բարելավման և ակտիվացման միջոցով: Դրան հնարավոր է հասնել միասնական օրակարգի և համաձայնեցված տեսլականի ստեղծմամբ` հակակոռուպցիոն...

2018թ. ՀՀ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների էլեկտրոնային մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արդար ընտրությունների անցկացմանը Հայաստանում և բարձրացնել ընտրությունների արդյունքների նկատմամբ բնակչության վստահությունը 2018թ. ՀՀ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների ընտրական թվերի էլեկտրոնային վերլուծության միջոցով: Ծրագիրը նպատակ ունի...