Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

Հայաստանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման օրենսդրության բարելավում

Ծրագրի նպատակն էր կատարելագործել շրջակա միջավայրի վրա պետական և մասնավոր ծրագրերի, ինչպես նաև որոշ հատուկ նախագծերի և ծրագրերի ազդեցության գնահատման և Հայաստանի կողմից համապատասխան միջազգային կոնվենցիաներով սահմանված իր պարտավորությունների կատարման...

Տարածաշրջանային հանդիպման կազմակերպում Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի Լիտվայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ և "Քաղաքական կուսակցությունների Ֆինանսավորման մոնիտորինգի «ձեռնարկի» քննարկում

Ծրագրի նպատակն էր կազմակերպել տարածաշրջանային հանդիպում Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի Լիտվայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և քննարկել «կուսակցությունների Ֆինանսավորման մոնիտորինգի «ձեռնարկ»-ը»: ...

Շիրակի մարզի դպրոցների ծախսերի և գործունեության մոնիտորինգ

Ծրագիրն ուղղված էր Շիրակի մարզի մի շարք համայնքներում հանրային ծախսերի մասնակցային կառավարման տարրերի ներդրմանը: Այն արտացոլում է թափանցիկ և հաշվետու խորհուրդներ ունենալու կարևորությունը, որի շնորհիվ դպրոցներն ի վիճակի կլինեն ավելի...

2003 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում կուսակցությունների քարոզարշավի ֆինանսական միջոցների մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն էր ապահովել 2003թ. խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կուսակցությունների ֆինանսավորման գործընթացի թափանցիկությունը և բարձրացնել հասարակության իրազեկությունը կուսակցությունների քարոզարշավի ֆինանսավորման և ծախսերի վերաբերյալ: Ծրագիրը միտված էր խթանելու կուսակցությունների պատասխանատվության պահանջարկը,...

Օրինավորության ազգային համակարգի ուսումնասիրություն

Ծրագրի նպատակն էր գնահատել, թե իրականում ինչպես է գործում Հայաստանում օրինականության ազգային համակարգը, բացահայտել ու վերլուծել պետական կառավարման համակարգի հիմնահարցերը և տալ առաջարկություններ հակակոռուպցիոն ծրագրերն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու ուղղությամբ:...

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2002թ.

Ծրագրի նպատակն էր Հայաստանի ողջ տարածքում անցկացնել սոցիոլոգիական հարցում` բնակչությունից ստացված տեղեկությունների հիման վրա երկրում տիրող իրավիճակը գնահատելու և կոռուպցիայի նվազեցմանն ուղղված հնարավոր միջոցները մատնանշելու նպատակով:...

Ով ով է Հայաստանի շրջակա միջավայրի ոլորտում

Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված տեղեկագիրը նպատակ ուներ պարունակելու տեղեկատվություն շրջակա միջավայրի պահպանությանն առնչվող տվյալների հավաքագրման և տրամադրման համար պատասխանատու պետական գործակալությունների մասին: ...

«Վերջ կոռուպցիային»

Հակակոռուպցիոն տեսահոլովակների և ֆիլմի հեռարձակումը նպատակ ուներ բարձրացնելու Հայաստանի հասարակության գիտակցությունը կոռուպցիային առնչվող հարցերի վերաբերյալ և քաջալերելու նրա մասնակցությունը հակակոռուպցիոն նախաձեռնություններին:...

Մաքսային ծառայությունների թափանցիկության խթանում

Ծրագիրն ուղղված էր խթանելու հարավկովկասյան երկրների տնտեսական զարգացումը: Այն ներառում էր Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում գործող մաքսային օրենսդրության և կանոնակարգերի վերլուծություն, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն, ինչպես նաև մաքսային կանոնակարգերի վերաբերյալ հասարակության...

Հարավկովկասյան կազմակերպությունների համագործակցության խթանում

Սեմինարի նպատակն էր աջակցել տարածաշրջանում ԹԻ մասնաճյուղերի, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմերի միջև համագործակցությանը համատեղ հակակոռուպցիոն նախաձեռնությունների մշակման ու իրականացման միջոցով` նպաստելու հարավկովկասյան տարածաշրջանում թափանցիկ և հաշվետու կառավարման համակարգի կայացմանը...
◀◀ 8 9 10 11