Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

ԹԻ Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի համաժողով «Ժողովրդավարական կառավարման համակարգի ձևավորումը թափանցիկության և մասնակցության միջոցով» վերնագրով

Նախաձեռնության հիմնական նպատակն էր կառուցողական եղանակով ուսումնասիրել Հարավային Կովկասի առջև ծառացած հրատապ խնդիրները` օգնության ձեռք մեկնելով տարածաշրջանի երկրների կառավարություններին և քաղաքացիական հասարակությանը և առաջարկելով ԹԻ-ի միջազգային փորձը: Հրավիրված էին փորձագետներ,...

Առևտրի խթանումը Հարավային Կովկասում

Ծրագրի նպատակն էր նպաստել առևտրի զարգացմանը հարավկովկասյան տարածաշրջանում: Ծրագիրը ներառել էր հետևյալ միջոցառումները՝համապատասխան տեղեկատվության հավաքագրում, ուսումանասիրում և ամփոփում, ընդհանուր վերլուծության կատարում, տարածաշրջանային տեղեկագրերի հրապարակում, տարածաշրջանային հանդիպումների և խորհրդակցությունների նախապատրաստում և...

Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն ՀՀ ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի գործունեության վերաբերյալ

Հասարակական կարծիքի հարցումն իրականացվել է ԵԱՀԿ-ի` ոստիկանության աջակցության ծրագրի շրջանակներում։ Հարցման նպատակն էր ներկայացնել Երևանի Արաբկիր թաղային համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի գործունեության վերաբերյալ, ինչպես նաև...

Երևան քաղաքի բնապահպանությանն առնչվող որոշումների ընդունման գործընթացում հասարակության մասնակցության խթանում

Ծրագրի նպատակն էր բարձրացնել Երևան քաղաքի բնապահպանությանն առնչվող որոշումների ընդունման գործընթացի թափանցիկությունը և հասարակության մասնակցությունը այդ գործընթացին` հիմնելով հասարակական խորհուրդ և կազմակերպելով հասարակության իրազեկությանն ուղղված քարոզարշավներ: Խորհրդի հիմնումը ուղղված էր...

Հայաստանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման օրենսդրության բարելավում

Ծրագրի նպատակն էր կատարելագործել շրջակա միջավայրի վրա պետական և մասնավոր ծրագրերի, ինչպես նաև որոշ հատուկ նախագծերի և ծրագրերի ազդեցության գնահատման և Հայաստանի կողմից համապատասխան միջազգային կոնվենցիաներով սահմանված իր պարտավորությունների կատարման...

Տարածաշրջանային հանդիպման կազմակերպում Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի Լիտվայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ և "Քաղաքական կուսակցությունների Ֆինանսավորման մոնիտորինգի «ձեռնարկի» քննարկում

Ծրագրի նպատակն էր կազմակերպել տարածաշրջանային հանդիպում Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի Լիտվայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և քննարկել «կուսակցությունների Ֆինանսավորման մոնիտորինգի «ձեռնարկ»-ը»: ...

Շիրակի մարզի դպրոցների ծախսերի և գործունեության մոնիտորինգ

Ծրագիրն ուղղված էր Շիրակի մարզի մի շարք համայնքներում հանրային ծախսերի մասնակցային կառավարման տարրերի ներդրմանը: Այն արտացոլում է թափանցիկ և հաշվետու խորհուրդներ ունենալու կարևորությունը, որի շնորհիվ դպրոցներն ի վիճակի կլինեն ավելի...

2003 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում կուսակցությունների քարոզարշավի ֆինանսական միջոցների մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն էր ապահովել 2003թ. խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կուսակցությունների ֆինանսավորման գործընթացի թափանցիկությունը և բարձրացնել հասարակության իրազեկությունը կուսակցությունների քարոզարշավի ֆինանսավորման և ծախսերի վերաբերյալ: Ծրագիրը միտված էր խթանելու կուսակցությունների պատասխանատվության պահանջարկը,...

Օրինավորության ազգային համակարգի ուսումնասիրություն

Ծրագրի նպատակն էր գնահատել, թե իրականում ինչպես է գործում Հայաստանում օրինականության ազգային համակարգը, բացահայտել ու վերլուծել պետական կառավարման համակարգի հիմնահարցերը և տալ առաջարկություններ հակակոռուպցիոն ծրագրերն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու ուղղությամբ:...

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2002թ.

Ծրագրի նպատակն էր Հայաստանի ողջ տարածքում անցկացնել սոցիոլոգիական հարցում` բնակչությունից ստացված տեղեկությունների հիման վրա երկրում տիրող իրավիճակը գնահատելու և կոռուպցիայի նվազեցմանն ուղղված հնարավոր միջոցները մատնանշելու նպատակով:...