Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 2 գիրք է գտնվել։


ՀՀ ԱՃԹՆ զեկույցի սեղմագիր 2016-2017 ֆինանսական տարիների համար

Հեղինակ` ԱՃԹՆ ԲՇԽ
Հրատարակող` ԱՃԹՆ ԲՇԽ, EY
Տարեթիվ` 2018
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Republic of Armenia Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) report 2016-2017

Հեղինակ` EITI Armenia MSG Armenia
Հրատարակող` EITI Armenia MSG Armenia, EY
Տարեթիվ` 2019
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: