Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 7 գիրք է գտնվել։


Bribe Payers Index 2011

Հեղինակ` D. Hardoon, F. Heinrich
Հրատարակող` TI Secretariat
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

European Integration Index for Eastern Partnership Countries

Հեղինակ` Ed.: I. Solonenko
Հրատարակող` International Renaissance Foundation, IRF Program / OSI
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

European Integration Index for Eastern Partnership Countries

Հեղինակ` Ed.: I. Solonenko
Հրատարակող` International Renaissance Foundation, IRF Program / OSI
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

European Integration Index for Eastern Partnership Countries

Հեղինակ` Ed.: I. Solonenko
Հրատարակող` International Renaissance Foundation, IRF Program / OSI
Տարեթիվ` 2013
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Results: NATO members & partner states (The Government Defence Anti-Corruption Index)

Հեղինակ` Tehmina Abbas, Eva Anderson, Katherine Dixon, Karolina MacLachlan
Հրատարակող` Transparency International Defence & Security
Տարեթիվ` 2015
Ոլորտ(ներ)` պաշտպանություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

The Government Defence Anti-Corruption Index 2013

Հեղինակ` Transparency International Defence & Security Programme
Հրատարակող` Transparency International Defence & Security Programme
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` պաշտպանություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

The Kenya Bribery index 2004

Հրատարակող` TI Kenya
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է: