Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 120 գիրք է գտնվել։


20 Perspectives on Life in Armenia and in Azerbaijan - 2011

Հեղինակ` "Region" Research Center (Armenia) and the Institute of Peace and Democracy (Azerbaijan)
Հրատարակող` "Region" Research Center (Armenia) and the Institute of Peace and Democracy (Azerbaijan)
Տարեթիվ` 2011
Գիրքը հասանելի է:

Policies for a Better Environment

Հեղինակ` Soledad Blanco, Nurlan Iskakov
Հրատարակող` OECD Development Centre
Տարեթիվ` 2007
Գիրքը հասանելի է:

Экологический бюллетень Но. 4

Հեղինակ` Ред.: К. Даниелян
Հրատարակող` Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие", Комитет ЮНЕП «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա ՅՈՒՆԵՊ Ազգայի կոմիտե
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

«ԵՄ - Հայաստան գործողությունների ծրագիր» իրականացման գնահատում՝ բնապահպանություն և զարգացում Assessment of the Europe-Armenia Action Plan Implementation: Environment and Sustainable Development Оценка имплементации "Плана Деийствий ЕС-

Հեղինակ` Կ. Դանիելյան (խմբ.) K. Danielyan (ed.) К Даниелян (ред.:)
Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա Association "For Sustainable Human Development" Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие",
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

«Հայաստանում ներդրումային միջավայրի բարեփոխումների ծրագիր»: Պատշաճ արտադրական պրակտիկայի և պատշաճ հիգիենայի պրակտիկայի կիրառման ձեռնարկ չորացված միրգ ու բանջարեղեն արտադրողների համար

Հրատարակող` ԱՄՆ ՄԶԳ CAPS (Մրցակցային հայկական մասնավոր հատված) USAID CAPS (Competitive Armenian Private Sector)
Տարեթիվ` 2013
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Ապագայի ուրվանկարներ Sketches about the Future Наброски о будущем

Հրատարակող` «Հայաստան 2020» ծրագիր, Հասարակական նախաձեռնություն, "Armenia 2020" Non-governmental Initiative "Армения 2020" общественная инициатива
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Բաց Կառավարման Գործընկերություն: Open Government Partnership

Հրատարակող` USAID Office of Democracy and Governance, Bureau for Democracy, Conflict, and Humanitarian Assistance,
Տարեթիվ` 2014
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Եվրոմիության խորհրդի դիրեկտիվները շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ոլորտում

Հրատարակող` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Գիրքը հասանելի է:

Կապիտալի ներգրավումը ֆինանսական շուկաներում

Հեղինակ` PriceWaterhouseCoopers LLP
Հրատարակող` "Karin-Hrat" Co. LtD
Տարեթիվ` 2008
Գիրքը հասանելի է:

Համապատասխանության ապահովման պաշտպան-խորհրդական. գործառնական ուղեցույց

Հրատարակող` Համապատասխանության ապահովման պաշտպան-խորհրդականի հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2010
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: