Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 3 գիրք է գտնվել։


TI Corruption Perception Index 2000, Corruption Perception Index 2004 Индекс Восприятия Коррупции 2004 Транспаренси Интернешнл

Հրատարակող` TI Secretariat ТИ- Секретариат
Տարեթիվ` 2000
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

TI Corruption Perception Index 2005

Հրատարակող` TI Secretariat
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

TI Corruption Perception Index 2006

Հրատարակող` TI Secretariat
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: