Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 1 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի Հանրապետության Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) զեկույց 2016-2017թթ.

Հեղինակ` ԱՃԹՆ ԲՇԽ
Հրատարակող` ԱՃԹՆ ԲՇԽ, EY
Տարեթիվ` 2018
Ոլորտ(ներ)` հանքարդյունաբերություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: