Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 166 գիրք է գտնվել։


Making Ukrainian Civil Society Matter

Հեղինակ` Iryna Bekeshkina, Piotr Kazmierkiewicz
Հրատարակող` Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Տարեթիվ` 2012
Գիրքը հասանելի է:

Transparency International The Global Coalition Against Corruption Annual Report 2007

Հեղինակ` Inken Denker, Mike Sidwell
Հրատարակող` Transparency International
Տարեթիվ` 2007
Տեսակ` բրոշյուր
Գիրքը հասանելի է:

Transparency International The Global Coalition Against Corruption Annual Report 2008

Հեղինակ` Stephanie Debere and Michael Sidwell
Հրատարակող` Transparency International
Տարեթիվ` 2006
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանում ԵՀՔ-ի իրականացումը 2009 թ.-ին «Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» նախաձեռնության տեսակետը

Հեղինակ` Արտակ Մանուկյան
Հրատարակող` Բաց հասարակության ինստիտուտ
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հասարակություն
Գիրքը հասանելի է:

Անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցման և տեղեկատվության տարածման կենտրոններ (Ձեռնարկ) Центры предоставления бесплатных услуг и распространения правовой информации (Руководство)

Հեղինակ` Կ. Զադոյան, Դ. Աբգարյան, Ա. Կուրեխյան К. Задян, Д. Абгарян, А. Курехян A. Zadoyan, D. Abgaryan, A. Kurekhyan
Հրատարակող` «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ "Армянская Ассоциация Молодых Юристов" НОО "Armenian Young Lawyers Association" NGO
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հարավային Կովկաս. ազգայնականություն, հակամարտություն և փոքրամասնություններ: զեկույց

Հեղինակ` Ա. Մատվեևա (հեղ.), Ս, Հովհաննիսյան - (խմբ. թարգմ.)
Հրատարակող` «Փոքրամասնությունների իրավունքների միջազգային խումբ» ՀԿ / «Համագործակցություն և ժողովրդավարություն» ՀԿ, Երևան
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Հիդրոէկոլոգիական մոնիտորինգի ուղեցույց Руководство по гидроэкологическому мониторингу Hydroecological Monitoring Guide

Հեղինակ` Ս. Հակոբյան, Դ. Սահակյան, է. Ղուկասյան, Բ. Գաբրիելյան С. Акопян, Д. Саакян, Э. Гукасян, Б. Габриелян S. Hakobyan, D. Sahakyan, E. Ghukasyan, B. Gabrielyan
Հրատարակող` «էկոլոգիական կենսակայունություն» ՀԿ "Экологическое выживаемость" НПО "Environmental Survival" NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հետազոտության արդյունքներ

Հեղինակ` Ա. Ղազարյան, Հ. Տիգրանյան, Տ. Մատինյան
Հրատարակող` European Endowment for Democracy
Տարեթիվ` 2014
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

2003-2004 Good Practices of Anti-Corruption Movement in Korea

Հրատարակող` TI Korea
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Գիրքը հասանելի է:

A Global Forum on Governance and Public Sector Management. Volume 1, No. 1: A Charter for Integrity in Local Government; Corruption in Aid: How Much is Acceptable?; Hong Kong's Quiet Revolution; Ministers and Parliamentarians Assess Corruption

Հեղինակ` Chief ed.: P. Langseth
Հրատարակող` The World Bank, Economic Development Institute, Regulatory Reform and Private Enterprise Reform
Տարեթիվ` 1998
Ոլորտ(ներ)` Քաղաքականություն և կառավարում
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: