Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 7 գիրք է գտնվել։


«Դիտորդ» տեղեկագիր # 12 (30). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Հեղինակ` Ա. Իշխանյան, Ա. Հարությունյան, Տ. Ջանոյան (խմբ.)
Հրատարակող` «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 11

Հեղինակ` Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Հրատարակող` «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 12

Հեղինակ` Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Հրատարակող` «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 18

Հեղինակ` Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Հրատարակող` «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը

Հեղինակ` Հ. Խաչատրյան
Հրատարակող` ՀՀ նախարարների խորհրդին առընթեր մամուլի կոմիտեի N 2 տպարան
Տարեթիվ` 1991
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեկնաբանություններ

Հեղինակ` Ընդհանուր խմբագրությամբ Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի
Հրատարակող` «Իրավունք»
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` իրավագիտություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով)

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: